Prosjektleder til utbyggingsprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til våre utbyggingsprosjekter søker vi nå etter flere skarpe hoder til alle prosjektroller, kommunikasjon og BIM.  

Vi har et sterkt byggherremiljø med mange dyktige mennesker og stort mangfold. Organisasjonen er lettbeint med fokus på kompetansebygging og utvikling for å gjennomføre prosjektene og løse samfunnsoppgaven på best mulig måte.

Les mer om våre prosjekter her

Ansvar og hovedoppgaver:

Som prosjektleder har du ansvar for å gjennomføre prosjekter i samsvar med prosjektmandat og i tråd med gjeldene lover og internt styringssystem. Du har helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS og vil være Byggherrens representant i prosjektene i henhold til byggherreforskriften. Det er viktig at du etablerer et godt miljø og samarbeid i hele prosjektorganisasjonen og sørger for involvering og eierskap til prosjektets mål. Du må også sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og interessenter.

Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring. I mindre prosjekter kan det være at du må inneha flere roller.  

Kvalifikasjoner:

  • Sivilingeniør/ingeniør med relevant fagkrets (anlegg, jernbanefag, elektro, kybernetikk)
  • Minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse av bygge- og/eller anleggsprosjekter
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • Fordel med god kjennskap til krav og standarder innenfor bygging av jernbaneanlegg
  • Fordel med erfaring og kunnskap innen relevante kontrakter for entrepriser, tjenester og leveranser

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er en god prosjektleder og som motiveres av å nå resultater. Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne. Som prosjektleder må du være helhetstenkende og god til å prioritere. Du trives i team, er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse. Det er viktig at du beholder roen i hektiske situasjoner og er fleksibel og løsningsorientert.

Hvorfor Sporveien

  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
  • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
  • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 16 år)

Det er viktig at du kan identifisere deg med å være en kulturbærer av våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende.  

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
HR/Rekruttering
Mobil: 975 96 270
Hanna Rachel Broch
UIbyggingssjef
Mobil: 982 10 004

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.