Prosjektleder til prosjekt Nytt regjeringskvartal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker nå dyktige, erfarne og engasjerte prosjektledere til prosjekt Nytt regjeringskvartal, som har god kompetanse og erfaring innen prosjektgjennomføring.

Byggetrinn 1 i prosjekt Nytt regjeringskvartal er planlagt gjennomført med fire til fem store samspillsentrepriser. Prosjektlederne vi søker vil få ansvar for å lede en av disse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede gjennomføring av en samspillsentreprise fra kontrahering til idriftsettelse
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht Byggherreforskriften
 • Ivareta og utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere m.fl.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå. Svært lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Bred erfaring med og interesse for prosjektledelse i gjennomføringsfasen
 • Erfaring fra byggherre og/eller entreprenør
 • Det er ønskelig med erfaring innen anskaffelser og samspillskontrakter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jfr. Sikkerhetsloven § 8-2

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og en til tider hektisk hverdag
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Du er en god relasjonsbygger og kommunikator som evner å skape resultater gjennom effektiv ledelse og samarbeid

Vi tilbyr

 • Store faglige utfordringer i et av Norges mest profilerte byggeprosjekter
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av bransjen
 • Tilgang til kurs og etterutdanning både internt gjennom Statsbyggskolen og eksternt
 • Overtidsbetalt og fleksitid
 • Gode pensjons
 • og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes som senioringeniør/sjefingeniør fra kr. 800.000,
 • til kr. 950.000,-, avhengig av kvalifikasjoner, med mulighet for høyere avlønning til særskilt godt kvalifiserte kandidater

Kontaktpersoner

Anne Braaten
prosjektleder produksjon
Telefonnummer: (+47) 971 59 028
Knut Jørgensen
Telefonnummer: (+47) 900 86 050

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger