Prosjektleder signal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsprosjekter Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Den nyopprettede enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Vegvesenet E16/Arna-Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 50 medarbeidere.

Prosjektet Arna- Bergen søker stadig etter flere kategorier teknisk personell i forbindelse med bl.a. ombygging/oppgradering av Arna stasjon, bygging av nye Ulriken tunnel, utbedring av eksisterende tunnelløp og utbygging av dobbelt spor mellom Bergen stasjon - Fløen. Strekningen utvides fra ett til to spor, for å øke sikkerheten og bedre kapasiteten for person- og godstrafikk.

Vi søker nå etter prosjektleder signal i prosjektet, som vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av signalanlegget i prosjektet.

Stasjoneringssted er Bergen.Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse av signal- og teleentrepriser.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av signal- og teleanlegg innenfor gitte rammer.
 • Bidra i prosjekteringsarbeidet.
 • Ansvar for rapportering, fremdrifts- og økonomioppfølging innen angitt ansvarsområde.
 • Ansvar for utarbeidelse av prosjektets bemanningsplaner og oppfølging av prosjektets ressurser allokert til fagområdene signal og tele.
 • Ansvar for at utført arbeid og dokumentasjon overleveres i henhold til avtale.
 • Ansvar for oppfølging av avvik og at endringer fra regelverk og godkjent hovedplan blir godkjent.
 • Assistere ved anskaffelser, kontrakts/prosjektoppfølging, kontroll og idriftsettelse av signal- og teleanlegg.
 • Samarbeide og koordinere med prosjektleder for de andre jernbanetekniske fag og underbygning.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med kjennskap til aktuelle fagområder.
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver.
 • Bred jernbaneteknisk erfaring, og det vil spesielt bli lagt vekt på kunnskap innen signal- og/eller telefag.
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Kunnskap innen prosjektteori, og kunnskap om oppdatert Byggherreforskrift.
 • Kjennskap til Jernbaneloven med tilhørende forskrifter.
 • Kjennskap til regelverk for offentlig anskaffelser og oppbygging av kontrakter.
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og er trives med lederrollen i et prosjekt. Du har evne til å engasjere og motivere dine medarbeidere.
 • Gode kommunikasjons- og koordineringsevner.
 • Løsningsorientert, strukturert, nøyaktig og positiv.
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv.
 • Evne til å tenke tverrfaglig og se konsekvenser.
 • Like å arbeide som en del av et team, men også trives med å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen arbeidshverdag.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Hans- Egil Larsen
Telefonnummer: +47 47476616

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon