Prosjektleder/ Saksbehandler innen VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jekt etter medarbeidere med nye tanker.

Fra 1.1.2018 er Tønsberg teknisk utførende for Re kommune. Fra 1.1.2020 blir Re og Tønsberg slått sammen til èn kommune. 

Tønsberg kommune bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner innen de to kommunene,  blant annet vei, vann, avløp og overvann. Re kommune er en stor jordbrukskommune hvor sanering av spredt avløp er en stor oppgave. Bydrift har til sammen 90 ansatte og holder til i Tønsberg rådhus, og på Kilen. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektoppfølging.

Stillingen vi ønsker besatt er èn prosjektleder i 100% fast stilling på prosjektledelse VA (50%) og Saksbehandling VA (50%). Fortrinnsvis vil arbeidet relateres til prosjekter og saker i Re kommune.

Typiske arbeidsoppgaver vil være prosjektledelse av VA-anlegg, utsending av pålegg om separering av avløp, gi uttalelse til byggesaker og plansaker samt generell kommunikasjon mot innbyggere og entreprenører i VA-spørsmål.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder av VA-anlegg og evt. veianlegg
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekter
 • Engasjering og oppfølging av konsulenter
 • Byggeledelse og kontroll under utførelse
 • Sende ut varsel og pålegg, tilskudd iht tilskuddsordning.
 • Generell saksbehandling innenfor VA, slik som uttalelse til plansaker og byggesaker.
 • Generell kontakt med publikum og entreprenører i VA-spørsmål.

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra prosjektledelse innen VA-området
 • Relevant utdanning, helst ingeniør/sivilingeniør
 • Stillingen vil ha en bred kontaktflate – mot innbyggere, andre eksterne samarbeidspartnere og internt i kommunen – noe som betyr at vedkommende må kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.
 • Søker må ha gode datakunnskaper og ha lett for å tilegne seg nye kunnskaper.
 • Økonomisk forståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Vi ser gjerne at søker ha noe kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team.
 • Positiv innstilling og godt humør vektlegges.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Serviceinnstilt.
 • Utøve et godt medarbeiderskap 

Tønsberg kommune kan tilby:

 • En trygg og faglig interessant stilling
 • Et godt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • Frihet til å forme egen arbeidsdag

Kontaktpersoner

Bjørnar Sæther
Konstituert avdelingsleder VA-prosjekt
Telefonnummer: (+47) 33 34 86 52
Roger Herstad
Avdelingsleder for vann og avløp

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.