Prosjektleder – prosjektutvikling vannkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektlederen blir drivkraften for prosjektutvikling i forbindelse søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk prosjektet, herunder: saksbehandling og videre teknisk, økonomisk, bærekraftig, konsekvens og øvrig miljøfaglig utredning av forhold med hensyn til foreliggende «Melding Lappland kraftverk» og «Melding om nettilknytning for Lappland kraftverk». Videre forestår prosjektlederen; underretning, innhenting av uttalelser, saks opplysninger i anledning av søknaden, behandler forhold med hensyn til og i samråd med sentrale/lokale myndigheter, berørte parter, rådighets- og rettighetshavere, prosjekteier, konsesjonssøkere, aktuelle konsulenter og rådgivere.

Etter tilfredsstillende gjennomført prosjektutvikling, søkerprosess og positiv konsesjonsbehandling av søknaden, går engasjementet over til prosjektsjef stilling. Herunder for videre detaljteknisk utredning - i samråd med konsulenter - og i nært samarbeide med daglig leder og byggherrens prosjekt- og arbeidsgruppe for utbygging av kraftverk.

Vi søker 

Vi søker en offensiv, drivende og gjennomføringssterk leder med god kjennskap til kraftbransjen og lignende prosjektutviklings- arbeid/ledelse, fortrinnsvis fra tilsvarende fagligområde eller tilfredsstillende bred erfaring fra annen beslektet leder stilling.

Søker må ha utdannelse, som ingeniør/sivilingeniør, eller annen relevant utdannelse og i tillegg ha praksis fra aktuell/tradisjonell næringsvirksomhet.

Vi tilbyr 

Vi tilbyr en stilling med et stort potensiale for personlig utvikling og tilfredsstillende lønn - for person med ambisjoner og vilje/evne til samarbeid - i et selskap med mange påkommende utfordrende oppgaver/stillinger. Selskapet har et spesielt stort potensiale for utvikling av det lokale næringslivet, lokal- og regionale samfunnet, utdannelse og vår kultur i et bredere sammenheng. 

Ansettelsesstart: Januar 2020

Vi håper å kunne få tilsatt den aktuelle prosjektleder allerede fra 06. januar 2020 og ønsker derfor å motta søknad så snart som mulig, som sendes til post@muskensenter.no eller simon.andersen@muskensenter.no

For ytterligere informasjon om stillingen, ta eventuelt kontakt med daglig leder Simon Andersen i MuskenSenter/Lappland Kraft, tlf. 930 18 820 eller 478 18 820.  

Lappland kraftverk prosjektet

Lappland kraftverk er et grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftverk under planlegging - i kommunene Sørfold, Saltdal og Fauske kommkune. Kraftverket er basert på svensk vannfall, vannkraftressurs, fallrettighet, interesse, og svensk-norsk tiltaksområde, natur, miljø og samfunn.

De svenske vannkraftressursene reguleres fra Messingmalmvatnene, Leirvatnet, Blåmannisvatnet, Stassájávrre, Vuolep/Nedre Sårjåsjávrre og Bajep/Øvre Sårjåsjávrre, i tunnel til kraftstasjon som blir lagt i fjell ca. 15 m over havnivå, med adkomst/tunnel fra Fagerli i Sulitjelma, og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden. Videre reguleres Bieskehávrre (i Sverige) i tunnel til kraftstasjon, og i samme avløpstunnel til Grytvika.

Lappland kraftverk får inntak fra Bajep/Øvre Sårjåsjávrre (820moh) og Bieskehávrre (577moh), og kan oppsummeres slik:

  • Inntak/fallhøyde kote 820/577 moh.
  • Magasin størrelse 470 mill.m3
  • Tilløpstunnel lengde 45 km.
  • Avløpstunnel lengde 29 km.
  • Installert effekt: 612 MW.
  • Midlere årsproduksjon 2100 GWh/år.
  • Beregnet utbyggingskostnad5.460 mill.
  • Utbygningspris 2,60 kr/kWh.

Kraftverket ferdig utbygget blir 4-5 største vannkraftverk i Norge og vil kunne dekke et strømforbruk til ca. 105 000 husstander.

Kontaktpersoner

Simon Andersen
Daglig leder