Prosjektleder / prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Sweco er jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport, moderne sykehus og tilgang på ren bærekraftig energi. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter. 

Vil du være med oss? Sweco Trondheim er en av Trøndelags største rådgivere og en arbeidsplass med lange tradisjoner og sterk lokal forankring. Vi er ca. 180 ansatte som sitter i moderne kontorlokaler på Sluppen. Her vil du møte et godt og motiverende arbeidsmiljø som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse og gode relasjoner. Vi har en sterk markedsposisjon og ruster oss for å møte en økende oppdragsmengde. Derfor trenger vi en drivkraft som har erfaring med byggprosjektering og kan være med og lede og utvikle vår satsing på dette området. Du vil få roller som både prosjektleder og prosjekteringsleder.

Vil du utvikle deg? Du vil få lede varierte prosjekter der vi bidrar i alle faser, fra forprosjekt til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass. Du vil samarbeide tett med kundene for å utvikle løsninger som forener teknikk og miljø på en bærekraftig måte. Med en god porsjon struktur, solide kommunikasjons- og samarbeidsevner og et ønske om å lede og skape gode resultater, har du gode forutsetninger for å lykkes med å ta fagfeltet til nye høyder og sikre riktige leveranser og fornøyde kunder. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver 

 • Du har ansvar for prosjekt-/prosjekteringsledelse i ett til flere prosjekter og deltar som prosjektmedarbeider i en flerfaglig arbeidsgruppe. 
 • Du arbeider i alle prosjektfaser. Du utvikler design, lager anbudsdokumenter, detaljprosjekterer og følger opp under bygging. 
 • Du deltar i tilbuds- og markedsarbeid.
 • Du har tett kontakt med markedet og følger opp kunder.

Dette kan du 

 • Du er ingeniør/sivilingeniør innen bygg/konstruksjon og har noen års relevant erfaring.
 • Du ser etter bærekraftige løsninger som gjør prosjektene bedre både for miljøet, kunden og Sweco.
 • Du har allsidig bakgrunn som konstruktør og/eller prosjektleder, anleggsleder eller byggeleder.
 • Du har erfaring fra kraftselskap, entreprenørfirma og/eller et rådgiverkontor.
 • Du er kjent med relevant 3D-verktøy, f.eks. Revit og Autodesk.
 • Du har erfaring med å utarbeide og følge opp bygg- og anleggskontrakter.
 • Du har erfaringer med kompliserte spesifikasjoner fra store offentlige kunder. 
 • Du er strukturert, har god evne til å planlegge og gjennomføringsevne.

Dette kan vi tilby 

 • Du får arbeide i et godt, flerfaglig miljø med dyktig kolleger og ledere.
 • Du får spennende og ansvarsfulle oppgaver innen energirelaterte prosjekter.
 • Du har store muligheter til å utvikle deg i den retningen du ønsker.
 • Du blir del av et utpreget hyggelig, fleksibelt og sosialt godt arbeidsmiljø.
 • Gode ferie- og personalordninger.

Vi behandler søknader fortløpende. 

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.

Kontaktpersoner

Pål Høsøien
Gruppeleder
E-postadresse: pal.hosoien@sweco.no
Telefonnummer: +47 951 52 992

Hvem er Sweco?

Ingen vet nøyaktig hvordan fremtiden blir. Én ting er likevel sikkert: Vi møter den best med engasjement og nysgjerrighet, og vi må fortsette å spille hverandre gode. Sweco er for alle som vil forme fremtidens byer og samfunn. 

Les mer om Sweco og se flere ledige stillinger