Prosjektleder - Prosjektenhet II, område Oslokorridoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Område Oslokorridoren har ledig to stillinger som prosjektleder.

Område Oslokorridoren har overordnet ansvar for drift, beredskap og vedlikehold, samt anvar for gjennomføring av prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i østlandsområdet fra Larvik til Fåberg. Området omfatter banestrekningene Vestfoldbanen, Oslo, Hoved- og Gardermobanen og Dovrebanen sør. Prosjekter Oslokorridoren II har ansvar for planlegging, prosjektering, gjennomføring og overlevering av jernbaneprosjekter innenfor Baneområde Oslokorridoren og dens banestrekninger. Hovedsakelig prosjekter innenfor vedlikehold, fornyelse, oppgradering og investering i eksisterende infrastruktur.

Vi søker motivert, erfaren, målrettet og resultatorientert prosjektleder for gjennomføring av prosjekter innenfor Baneområde Oslokorridoren. Du er selvstendig, strukturert, nøyaktig i ditt arbeid. Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, og trives både med teamarbeid samtidig som du liker å jobber selvstendig. Du må kunne arbeide med flere parallelle prosesser samtidig. Stillingene medfører et stort arbeidsspenn og ansvar innenfor et eller flere prosjekter av ulike faglige og tverrfaglig innhold og aktiviteter. Ansvar for prosjektgjennomføring og leveranse innenfor mål på kostnad, tid, sikkerhet og kvalitet. Prosjektleder skal lede prosjektteam med gjennomføringsansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor gitte krav og mål.

Gjennomføring av prosjekter foregår ofte i togfrie perioder i helger og noen ganger i ferietid. Prosjektleder må derfor være innstilt på avvikende arbeidstid fra tid til annen.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Stasjoneringssted er p.t. Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, organisere og lede prosjekter
 • ansvar for å bringe tildelt prosjekt/prosjektportefølje frem til angitt mål
 • ansvar for utarbeidelse av nødvendige planer/strategier/styrende dokumenter og påse at disse er i samsvar med overordnede føringer og gjeldende styringssystem
 • ansvar for regelmessig rapportering i tråd med vedtatt form og frekvens
 • sikre og sørge for oppfølging av innspill og krav fra offentlige etater, naboer og andre berørte i prosjektene
 • sørge for hensiktsmessig bemanning i prosjektene og medvirke til at prosjektenes medarbeidere får mulighet til utvikling og vekst
 • ivareta opplæring av prosjektteamet, herunder også innleide
 • gjennomføre anskaffelser iht. "Lov om offentlige anskaffelser", herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, forhandlinger, tilbudsevaluering og tilbudsinnstillinger
 • følge opp kontrakter, avvikshåndtering, endringshåndtering, rapportering, overlevering inkl. FDV- og sluttdokumentasjon
 • ansvar for at lover, forskrifter og standarder etterfølges i prosjekter herunder RAMS, kvalitet, HMS/SHA
 • ansvar for å utarbeide nødvendig notat og saksfremlegg til ledelsesbeslutninger
 • ivareta ledelsen av prosjekter ved sporbrudd/koblinger, leder av totalbrudd (LAT)

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan eventuelt erstatte formell utdanning.
 • erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet
 • dokumenterte resultater fra tidligere arbeidsforhold/prosjekter
 • erfaring fra offentlige anskaffelser, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og kontraktsforhandlinger
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • gode ferdigheter i bruk av allmenne dataprogrammer
 • jernbanefaglig erfaring og kompetanse er ønskelig, herunder kunnskap om prosesser og styringssystem.
 • erfaring fra prosjektledelse, produksjonsplanlegging og leder av totalbrudd (LAT) vil vektlegges

 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å engasjere, lede og følge opp prosjektteam
 • energi og evne til å nå resultater og satte mål
 • evne til å tilegne seg innsikt utover eget fagområde
 • strukturert og målrettet arbeidsform som sikrer kvalitet og nøyaktighet
 • evne og vilje til faglig og personlig utvikling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NOR sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert .

 

Vi tilbyr

Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby:

 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. personalbillett med NSBs tog
 • spennende utfordringer og mulighet for personlig utvikling

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Kjell Erik Bekkengen
Telefonnummer: 916 71 024
Rune Olsen
Telefonnummer: 916 57 596

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon