Prosjektleder Planoverganger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sikring og sanering av Planoverganger er et prioritert innsatsområde for Bane NOR. Det registreres et stort anntall alvorlige hendelser hvert år på planoverganger, og desverre forekommer det også omkomne. Vi ønsker å styrke arbeidet med å forsere fremdriften med sanering og sikring, og intensivere arbeidet med å finne og teste ut mulig ny teknologi. Holdningsskapende arbeid er også et viktig innsatsområdene for å få ned antall ulykker på planoverganger. Vi ønsker derfor å ansette en  Prosjektleder til å lede dette arbeidet i de neste to årene.

Arbeidsoppgaver

 • Følge nøye med på både ulykker og nesten ulykker samt vurder underliggende årsaker
 • Følge med på utvikling i trafikkbildet
 • Vurdere, og teste ut ny teknologi og nye log effektive løsninger for å sikre og sanere planoverganger
 • Videreutvikle model for riskobasert  prioritering at tiltak
 • Drive fagnettverk for planoverganger
 • Utvikle risikobasert program for holdningsskapende arbeid
 • Utarbeide strategi og handlingsplaner for planoverganger i nært samarbeid med fagmiljøene
 • Rapportere fremdrift og foreta effektevaluering av tiltak 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektledelse gjerne av teknisk art
 • Erfaring fra risikostyring/riskoanalyse
 • Erfaring fra jernabnevirksomhet er en fordel 
 • Teknisk bakgrunn fra Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Strukturet/analytisk
 • Tillitsvekkende med gode kommunikasjons og samarbeidsevener
 • Proaktiv pådriver Praktisk innsikt med med god riskoforståelse

Vi tilbyr

 • Dette er en viktig og spennende stilling for å bedre sikkerheten rundt planoverganger i hele Norge. Vi tilbyr et høykompetent fagmiljø i hyggelige omgivelser, med gode kolleger.

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger