Prosjektleder - Oppskytingsbase for småsatellitter- muligheter for UH-sektoren

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Andøya Space Education søker etter en nytenkende, strategisk og framtidsrettet prosjektleder til hovedprosjektet Space Education 2.0 .

Med forbehold om finansiering vil prosjektperioden være fra 1. september 2021 – 31. august 2024. Stortingets vedtak i 2020 om etablering av en base for oppskyting av småsatellitter på Andøya er hoved-katalysatoren for å utrede nærmere de muligheter satellittbasen gir også for utdanningsområdet, og for arbeidet med å videreutvikle fasiliteter og tilbud med særlig vekt på universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren).

Prosjektet omhandler hvordan kan en base for oppskytning av satellitter på Andøya føre til nye muligheter for høyere romfartsutdanning i Norge og Europa? Hvilke fasiliteter og programmer kan utfylle eksisterende programmer og fasiliteter for universiteter, studenter og partnere?

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet
 • Ansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor det avtalte budsjettet og tidsfristen
 • Delegere oppgaver til andre i prosjektorganisasjonen
 • Finne løsninger og ta beslutninger ut fra økonomien og målet med prosjektet
 • Ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet
 • Motivere og veilede prosjektorganisasjonen for å få dem til å yte sitt beste  

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå. Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for kravet til utdanning.
 • Erfaring som prosjektleder og god kjennskap til prosjektledermetodikk
 • God forretningsforståelse
 • God politisk forståelse
 • God kjennskap til UH-sektoren
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring og utvikling
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Trygg i prosjektlederrollen – både på individ- og gruppenivå
 • Trives med å ha mye ansvar og kunne ta beslutninger
 • Like å finne løsninger
 • God til å delegere oppgaver
 • Interesse for økonomi og planlegging
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Initiativrik, løsningsorientert og evne til å inspirere
 • Høy integritet
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

Vi kan tilby utfordrende arbeid i et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø i et konsern i vekst. Arbeidsstedet som er Andøya Space, kan tilby et aktivt internasjonalt miljø, lønn etter avtale, kollektiv pensjons- og forsikringsavtaler, AFP, fleksibel arbeidstid og ulike velferdstilbud.

Kontaktpersoner

Arne-Hjalmar Hansen
E-postadresse: ahh@andoyaspace.no

Hvem er Andøya Space ?

Andøya Space Education (ASE) er samlokalisert med Andøya Space og gjør aktiv bruk av den unike forskningsinfrastrukturen som er etablert på Andøya. I samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bedrifter og andre har ASE i oppgave å initiere, utvikle og drive romrelaterte rekrutterings- og opplæringstiltak på alle utdanningsnivå innen realfag, teknologi og romvirksomhet. ASE arrangerer også kurs på master- og PhD-nivå, også med internasjonale forelesere.

ASE har ansvaret for driften av lærings- og opplevelsessenteret Spaceship Aurora som tilbyr et bredt spekter av opplevelser for alle aldersgrupper. I tillegg til undervisnings- og opplæringsarrangementer lokalt, er ASE også ansvarlig for en rekke romrelaterte aktiviteter rundt om i landet. 

ASE har et nært samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA, og gjennomfører oppdrag/aktiviteter både i Norge og Norden i deres regi.

For tiden er det 20 ansatte i ASE. Driften finansieres av en årlig statlig grunnbevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett, samt ved salg av tjenester.