Prosjektleder og forretningsutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Eidsiva Bioenergi vil du kunne ta en aktiv rolle vår utvikling som et av landets ledende selskaper innenfor termisk energi. Vi ser etter deg som forstår sammenhengen mellom de store linjene i samfunnsutviklingen og lokale konkrete tiltak. Her vil du møte alt utfordrende tekniske problemstillinger til konseptstudier, myndighetskontakt eller kundekontakt, stor variasjon i et fremoverlent selskap i en spennende bransje. 

Du vil inngå i et lite, men faglig kompetent miljø der alle drar lasset sammen.  Du vil bli en del av et meget godt arbeidsmiljø med stort engasjement både faglig og sosialt.  

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle vår forretning med fokus på nye produkter og tjenester
 • Planlegge og bidra i gjennomføring av konvensjonelle infrastrukturprosjekter 
 • Fagressurs innenfor termisk energi Aktivt eierskap til vår prosjektportefølje
 • Myndighetskontakt
 • Kundekontakt 

Kvalifikasjoner

 • Siv.ing (Master) eller ingeniør (Bachelor) fortrinnsvis innenfor Energi, VVS og liknende (relevant erfaring kan veie opp for dette)
 • Merkantilt orientert
 • God IKT-kunnskap 
 • God økonomiforståelse
 • Interessert i samfunnsutvikling generelt og energisystemets rolle spesielt
 • Gjerne erfaring fra prosjektledelse, men ikke avgjørende

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger - med lederegenskaper, som må være tøff når det trengs
 • Strukturert og målrettet
 • Selvdreven og initiativrik
 • En gjennomfører
 • Liker å omsette faglig initiativ og planer til praktiske løsninger
 • Lagspiller som liker å få til noe sammen med andre

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Et uformelt og svært godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Fleksibilitet
 • Opplæring og mulighet for utvikling innenfor en meget spennende bransje 
 • Arbeidsted vil kunne være Gjøvik eller Hamar

Kontaktpersoner

Tore Dugstad
Leder Utvikling

Hvem er Eidsiva Bioenergi AS?

Eidsiva Bioenergi AS er et av Norges største fjernvarmeselskap med leveranse av grønn energi i 10 byer og tettsteder i Innlandet. Eidsiva Bioenergi ble etablert i 2008 og drifter, prosjekterer og bygger ut fjernvarmenett i Innlandet. Selskapet har siden etablering hatt sterk vekst, og våre ambisjoner for fremtiden er fortsatt vekst, optimal drift og i enda større grad forvalte eksisterende og ny kundemasse på en god og profesjonell måte.