Prosjektleder og Anleggsleder til Ålesund og Omegn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker strukturerte og målrettede prosjektledere og anleggsledere til vårt kontor i Ålesund. Dette er de mest sentrale rollene i våre prosjekter og du vil har ansvaret for å lede og koordinere hele gjennomføringen av prosjektet. Vi har mange interessante prosjekter i vår portefølje, og vi har nye spennende prosjekter på vei inn.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du ha overordnet ansvar for å lede og koordinere byggeprosesser. Dette innebærer bl.a god styring på økonomi, fremdrift og HMS. Vi ser etter deg med relevant utdanning, gjerne med erfaring fra prosjektarbeid. Du er forretningsorientert og opptatt av å skape gode relasjoner til kunder, kolleger og interessenter. Vi tilbyr en spennende rolle i et solid selskap, med gode muligheter både for personlig utvikling og konkurransedyktige betingelser.

Som anleggsleder vil du ha ansvar for utarbeidelse og oppfølging av produksjons- og ressursplaner for prosjekt. Du er ansvarlig for at HMS-arbeidet på byggeplass blir planmessig og korrekt gjennomført i samsvar med lover og forskrifter, samt firmaets rutiner. Du får gjennomføre KS og bistå prosjektleder i økonomiske rapporteringer og ved kontrahering av underleverandører i prosjektet. Yte service og sikre vårt omdømme gjennom å skape gode relasjoner til underentreprenører, byggherrer/kunder, naboer og øvrige omgivelse.

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning, fortrinnsvis Bachelor/Master innen bygg - ing/siv.ing
  • Solid relevant erfaring kan kompenseres for kravet til høyere utdanning
  • Du trives med og har erfaring i å lede prosjekter
  • Du er forretningsorientert og oppdatert på utviklingen i markedet

Personlige egenskaper

  • Du har god kundeforståelse og ser verdien av langsiktige kundeforhold
  • God samarbeidsevne og evne til å motivere og dyktiggjøre andre
  • Du har god forretningsforståelse/bunnlinjefokus
  • Er strukturert og målrettet

Kontaktpersoner

Anders Magne Flemmen
Prosjektsjef

Hvem er Consto ?

Consto Nord er et datterselskap i det landsdekkende bygg- og anleggskonsernet Consto. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har over 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.

Se vår hjemmeside for mer informasjon www.consto.no.