Prosjektleder offentlig plan

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Enheten Utbygging Øst har ansvaret for bygging av prosjektene i Utbygging på Østfoldbanen og Dovrebanen, inkludert prosjekter som Sandbukta-Moss-Såstad, Haug-Seut, Venjar-Langset og Kleverud-Sørli.

Prosjektet Haug-Seut har ansvar for en strekning på 17 km, fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Ny korridor følger i hovedsak eksisterende bane. Stasjonsplassering, jordvern og nærføring til eksisterende bane vil være viktig temaer i planarbeidet. Prosjektet søker nå etter prosjektleder offentlig plan. Stasjoneringssted er Fredrikstad. Prosjektleder rapporterer til prosjektsjef.

Arbeidsoppgaver
 • Lede arbeidet med utarbeidelse av offentlig plan for prosjektet, feks reguleringsplan mv.
 • Koordinere planprosesser mot tilstøtende prosjekter
 • Koordinering av andre nødvendige prosesser internt og eksternt
 • Bistå prosjektsjef i prosjektets beslutningsprosesser
 • Bidragsyter i månedsrapportering innen eget ansvarsområde
Ønskede kvalifikasjoner
 • Master eller tilsvarende innen fag knyttet til infrastrukturplanlegging eller bygging. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum 5 års erfaring med planlegging av infrastrukturprosjekt (f.eks. veg eller jernbane)
 • Minimum 5 års erfaring med oppgaver knyttet til offentlige planprosesser
 • Erfaring med gjennomføring av store infrastrukturprosjekter
 • Erfaring med å lede gruppe av fagpersoner
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Analytisk
 • Tåle å arbeide under press
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen,
 • profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Adler Enoksen
Telefonnummer: (+47) 94971793

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon