Prosjektleder NTNU Campussamling Strategisk ledelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg er best på «Bygg med mening» og vi ser etter en erfaren prosjektleder som vil være med å utvikle og gjennomføre prosjektene våre.  

Byggherreavdelingen har ansvaret for byggeprosjekter og ivaretar statlige krav til blant annet miljø, arkitektur og estetikk i all prosjektgjennomføring. Avdelingen består av flere seksjoner rettet mot ulike fagdepartement. Byggherre har til enhver tid flere prosjekter i aktivitet i ulike faser, og det er nå behov for en dyktig person med mye erfaring innen prosjektledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å sørge for utøvelse av design to cost i alle rådgiverkontrakter
 • Ansvar for å sørge for etterlevelse av SB gjennomføringsmodell i alle rådgiverkontrakter (sørge for at vi jobber riktig med riktig nivå til riktig tid)
 • Ansvar for kvalitetsgjennomgang av programmering og arealkategori / omfang ihht prosjektets målbilde
 • Ansvar for kvalitetsgjennomgang av prosjekteringsprinsipp ihht prosjektets målbilde
 • Samhandling på tvers av fag og styring/kontroll ihht oppdragsbrev og styringsdokument

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor byggfag, tekniske fag eller arkitektur
 • Erfaring med prosjekter hos store offentlige byggherrer
 • Du har gjennomført milliardprosjekt med design to cost
 • Du har hatt rollen som PGL i minst to store prosjekter
 • God kompetanse i prosjektstyring (plan- og kostnadsstyring) og usikkerhetsstyring
 • Erfaring med samspillsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, strukturert og god til å planlegge
 • Du er resultatorientert
 • Du er god på å bygge relasjoner, og en god representant mot kunder og samarbeidspartnere
 • Du er beslutningslojal
 • Meget gode egenskaper innen strategiske ledelse og endringsledelse
 • Du er proaktiv og ser løsninger

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Stillingen lønnes som sjefingeniør fra kr. 800.000,- til kr. 1.000.000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens PensjonskasseGjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån

Kontaktpersoner

Linda Sunde Eriksen
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 975 25 343

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger