Prosjektleder med ansvar for rammeverk VDC og Lean Construction

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en utviklingsorientert prosjektleder som kan styrke vår gjennomføringskraft i utbygging og investering av eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. 

Du har erfaring med komplekse prosesser og organisasjoner, og skaper godt samspill og kommunikasjon i prosjektene. Som prosjektleder vil du få ett særskilt ansvar for å utarbeide rammeverk og implementering av VDC, Lean Construction og Systematisk ferdigstillelse i byggeprosjekter. Og du vil jobbe tett med  Forsvarsbyggs ressurser innen digitalisering og Lean.

Prosjektporteføljen spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som større utdannelsesfasiliteter, drivstoffanlegg, verksted og vedlikeholdsfasiliteter, veier, kaier, skyte- og øvingsfelt, infrastruktur og operative forsvarsanlegg. Investeringene er til enhver til fordelt på forskjellige prosjekter fordelt over hele landet.

Arbeidsted vil være Oslo, Hamar, Bergen eller Setermoen. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide rammeverk for VDC, Lean Construction og systematisk ferdigstillelse som en del av prosjektstrategien og prosjektmodellen til Forsvarsbygg.   
 • Bistå i implementering av rammeverket i Forsvarsbyggs prosjekter
 • Ansvar for kompetanseheving og erfaringsutveksling. 
 • Lede tildelte enkeltprosjekter iht Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekt i samsvar med:
  • Forsvarsbyggs kvalitetssystem god økonomi-, usikkerhet-, framdrift-, kvalitet- og kontraktsstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser blir gjennomført i tråd med gjeldende regelverk  
 • Utøve god metodisk prosessledelse iht. prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar   

Kvalifikasjoner

 • Relevant bachelorutdanning, fortrinnsvis innen byggfag. Det er ønskelig med masterutdanning.
 • Erfaring som prosjektleder fra bygg- og anleggsbransjen. 
 • Kompetanse og erfaring med bruk av VDC, Lean Construction og Systematisk ferdigstillelse som gjennomføringsmetodikk i byggeprosjekt.  
 • Erfaring med bruk av digital samhandling og digitale verktøy på byggeplass. 
 • Ønskelig med VDC-sertifisering.  
 • Ønskelig med erfaring med utarbeiding av taktplaner, involverende planlegging og takt kontroll.  
 • Ønskelig med erfaring med offentlige anskaffelser, kvalitetsstyring og usikkerhetsstyring.  
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret                                   

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Gode kommunikasjonseigenskapar
 • Planmessig og strukturert
 • Sjølvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder 1113 fra kr. 723 200 (ltr. 76) til kr. 837 200 (ltr. 81). For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Vigdis By Kampenes
Avdelingsdirektør
Mobil: 971 38 029

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger