Prosjektleder Konsernstrategi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Skagerak Energi er inne i en periode med økende aktivitet og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Våre leveranser vil være et viktig bidrag i det grønne skiftet. Konsernstrategi og Prosjekter har en sentral rolle med å forme veien videre og de initiativ og prosjekter som er nødvendige for å nå våre strategiske mål. For å styrke vår kapasitet søker vi nå en ny ressurs til stillingen som:

Prosjektleder Konsernstrategi

Vi ønsker oss deg som er initiativrik og engasjert med god forretningsforståelse. Du er analytisk med evne til å se det store bildet, er god på gjennomføring, strukturert og ønsker å videreutvikle Skagerak Energi og skape muligheter på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Ledelse og leveranse av større tverrfaglige prosjekter, både kommersielle og innenfor markedsutvikling og strategisk styring
 • Analyse og produksjon av innhold som del av prosjektleveransene
 • Prosjektstøtte til andre avdelinger som M&A og analyse, Innovasjon og forretningsutvikling og til forretningsområdene

Din profil:

 • Relevant utdanning på minimum Bachelornivå
 • Erfaring fra ledelse av tverrfaglige prosjekter og bygging av gode team
 • Evne og erfaring fra å analysere og vurdere teknologi, markedsmuligheter og lønnsomhet i sammenheng
 • Strategisk, analytisk og kommersielt blikk med meget god forretningsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper med evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Positiv og mulighetsorientert med en strukturert arbeidsform
 • Behersker godt powerpoint, excel og digitale samarbeidsverktøy
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Leder Konsernstrategi og prosjekter Inger Anne Tho Bjørviktlf: +47 952 36 477 eller på e-post: ingerannetho.bjorvik@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.

Kontaktpersoner

Inger Anne Tho Bjørvik
Leder Konsernstrategi og prosjekter

Hvem er Skagerak Energi AS?

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Skagerak Kraft har som målsetning å være en ansvarlig produsent av fornybar energi, med en bærekraftig drift og utvikling av selskapet. Ambisjonen er optimal utnyttelse og forvaltning av eksisterende vannressurser, og en skånsom utbygging av nye.