Prosjektleder integrasjoner / integrasjonsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som prosjektleder for integrasjoner vil du ha ansvaret for å videreutvikle dagens og etablere nye integrasjonsløsninger mellom domstolene og eksterne aktører. Vi har startet et arbeid med å velge en ny integrasjonsplattform, og her får du en sentral rolle i realiseringen av løsningen. Vi benytter smidige metoder i utviklingsarbeidet, og du vil ha utstrakt kontakt med domstolene og våre utviklingsleverandører. Stillingen har systemansvar for integrasjons­plattformen, som p.t. MS BizTalk.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for tydelig prioritering av produktkøen for utvikling på integrasjonsområdet
 • Lede og koordinere arbeidet med utvikling av integrasjonsløsninger
 • Ansvarlig for tjenestebeskrivelser og kontrakter mot 3. parter i utviklingsarbeid og forvaltning av integrasjonene til domstolene
 • Ansvarlig for å informere brukerne i domstolene om arbeidet på integrasjonsområdet
 • Systemansvarlig for integrasjonsplattformen
 • Bidra til å nå felles mål for utviklingsarbeidet, gjennom samarbeid med ansvarlige for saksbehandlingssystemer, portaler og driftsmiljøene til domstolene
 • Budsjettoppfølging

I tillegg til hovedoppgavene i stillingen, vil du også delta i løpende oppgaver og prosjekter i enheten.

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som teknisk prosjektleder
 • Erfaring med smidige utviklingsmetoder
 • Erfaring med integrasjonsteknologi, -verktøy og –metoder
 • Evne til å raskt sette seg inn i og forstå domstolenes arbeidsprosesser og behov
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant IKT-faglig utdanning fra universitet eller høyskole

 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert, med gode samarbeidsevner
 • Strukturert, med god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og samfunnsengasjert
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

 

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet i sterk endring
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lokaler i Trondheim sentrum

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten som rådgiver / seniorrådgiver etter kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

 

Generell informasjon om DA finner du på www.domstol.no.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Det bes om at søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 20.08.2017

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Kontaktpersoner

Bjørn-Are Lyngstad
Seksjonssjef

Hvem er Domstoladministrasjonen?

Norge har 105 domstoler med 1900 ansatte. Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for domstolene. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, IKT-løsninger og kommunikasjonsarbeid.

DA arbeider med å digitalisere domstolenes tjenester og arbeidsmåter. Målet er at behandlingen av saker ved domstolene skal bli mer effektiv. Enhet for IKT i DA har sentrale oppgaver i satsingen og skal styrkes med flere medarbeidere. Enheten har et særlig ansvar for arkitektur og teknologivalg, og for utvikling og drift av domstolenes IKT-løsninger. Enheten er organisert i stab og to seksjoner.