Prosjektleder innredning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå etter en prosjektleder for innredning til spennende og varierte arbeidsoppgaver. Prosjektleder for innredning blir underlagt den enkelte prosjektleder for hvert byggeprosjekt, men vil ha selvstendig ansvar for å lede planleggingen og gjennomføringen av innredningsdelen. Herunder vil det påligge ansvar for koordinering av grensesnitt mellom innredning/utstyr og de tekniske installasjonene i byggeprosjektet. 

Forsvarsbygg avdeling Prosjekt og utvikling ved seksjon sjø leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren i hele landet. Investeringene er til enhver tid fordelt på ca 100 forskjellige prosjekter. Du vil kunne få prosjekter i alle faser, fra planlegging til ferdig overlevert bygg/anlegg til Forsvaret slik at disse er komplett med innredning/utstyr/IKT. Eksempler på relevante områder for innredningsprosjekter er boliger til befal og vervede, forlegning for vernepliktige mannskaper, kontorbygg, tunge verksted, storkjøkken, militærspesifikke anlegg og treningsanlegg i skyte- og øvingsfelt. 

Personalmessig er stillingen underlagt prosjektsjef. Noe reisevirksomhet må påregnes.    Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter iht Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag 
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
  • Forsvarsbyggs kvalitetssystem
  • god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Lang relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Ønskelig med relevant prosjekterfaring, prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Ønskelig med innredningserfaring, eventuelt erfaring med materiellanskaffelser til EBA
 • Ønskelig med kompetanse knyttet til IT, systemforståelse og teknisk nettverk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B 
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Høy gjennomføringsevne
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) fra kr 532 300,- til kr 691 400,- (ltr. 60 - 74). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner  
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et levende og hektisk miljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste  

Kontaktpersoner

Lars-Erik Gustavsen
Telefonnummer: 48232268
Vidar Andersen
Telefonnummer: 93449975

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger