Prosjektleder innenfor planlegging og bygging av sykkelanlegg

Avdelingsingeniør/Overingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å gjøre Oslo til en bedre sykkelby? Sykkelplanseksjonen bidrar sterkt i Oslo kommunes ambisiøse plan for utbygging av sykkelveinettet, da seksjonen har ansvar for planlegging og bygging av de ulike parsellene. Seksjonen har pr. i dag rundt 35 prosjekter av ulik størrelse. Vi trenger flere engasjerte medarbeidere, og søker både deg som har flere års arbeidserfaring, og nyutdannede. Vi har behov for prosjektledere med utdanning innen samferdsel, og deg som ønsker å kombinere prosjektledelse med grunnerverv.

Som prosjektleder har du ansvar for ulike sykkelprosjekter fra planleggingsfase til ferdig bygget anlegg. Arbeidet innebærer blant annet utarbeidelse av prosjektplaner, møteledelse, diskusjon om løsninger, kontraktsoppfølging og gjennomføring av involvering- og medvirkningsprosesser. 

Som grunnerverver får du ansvar for grunnervervprosessen fra oppstart til EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) signerer kontrakt. Du vil arbeide i nært samarbeid med prosjektleder og EBY.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder

 • Beskrive, planlegge og gjennomføre sykkeltiltak
 • Bestille, følge opp og kvalitetssikre planer og utredninger fra rådgivingsselskap
 • Lede og følge opp planprosesser
 • Kontraktsoppfølging av rådgiver og entreprenør
 • Ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet

Grunnerverv:

 • Planlegge og gjennomføre grunnervervprosess

Andre oppgaver som tilfaller seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Master i eiendomsfag (jordskiftekandidat), sivilingeniør/ ingeniør med studieretning samferdsel, alternativt arealplanlegger eller landskapsarkitekt/ landskapsingeniør
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode datakunnskaper
 • For stillingstittel som overingeniør/avdelingsarkitekt II kreves det at du har minimum fem års relevant erfaring

Utdanning

 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
 • Master i teknologi, Sivilingeniør, Landskapsarkitekt, Arealplanlegger
 • Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag

Egenskaper

 • God evne til å lede og gjennomføre prosjekter
 • Strukturert og systematisk
 • God på å skape relasjoner og samarbeide med andre
 • Trives med utfordringer
 • Evne til å utføre oppgaver på en selvstendig måte
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke inkl. lunsj
 • Nye moderne og miljøvennlige lokaler på Hasle

Stillingen lønnes som spesialingeniør/arkitekt eller avdelingsingeniør/arkitekt i ltr 37-44 (for tiden kr 505 400 - 571 000) eller som overingeniør/avdelingsarkitekt II i ltr 45-55 (for tiden kr 582 100 - 705 400) For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn i enkelte tilfeller vurderes. Lønn og stillingstittel avhenger av erfaring og kompetanse

Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring

Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd

Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju

Kontaktpersoner

Aslaug Margrethe Vassbotn
seksjonssjef
Telefonnummer: 408 85 457

Hvem er Oslo Kommune, Bymiljøetaten?

Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt marka, vannet og øyene. Sammen skaper vi en aktiv, grønn, trygg og vakker by. 

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.