Prosjektleder innen vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter prosjektleder i 100 % fast stilling innen vann og avløp i Nes kommune.

For tiden er Nes kommune involvert i mange spennende VA-prosjekter. Nå trenger vi deg til å styre og forvalte noen av disse VA prosjektene.

Stillingen er plassert i avdelingen vann og avløp som består av 6 dyktige medarbeidere fordelt på VA-ingeniører, prosjektledere og driftsteknikere. Kommunen forvalter nå saneringsplan for vann og avløp, som over en 7-årsperiode har til hensikt å rehabilitere og sanere eldre ledningsnett, bygge nytt renseanlegg, og forberede seg på fremtidens forvaltning av vann og avløp i kommunen. Dette betyr økt tilrettelegging for avløp i hytteområder, arbeid med hovedplan for vann og avløp, og ta i bruk ny teknologi for mer rasjonell drift.

Arbeidsoppgaver:

 • Som prosjektleder skal du lede VA-prosjektet fra forprosjekt til overlevering av ferdig anlegg.
 • Ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet gjennom hele prosjektperioden.
 • Samordne VA-prosjektet med andre fag som veg, tele og energi.
 • Ansvar for at byggesøknader, grunnerverv og andre nødvendige forhold avklares.  
 • Planlegge og evt. koordinere innleide konsulenter, herunder avtaleforvaltning.
 • I anleggsfasen har du det daglige ansvaret som byggherre for anleggsfasen.

Kvalifikasjoner:

 • Fagskole med relevant praksis, ingeniør eller sivilingeniør eller har tilsvarende kompetanse.
 • Relevant erfaring med prosjektledelse/prosjekteringsledelse/konsulentstyring vil vektlegges.
 • Norsk er arbeidsspråket i Nes kommune. Du snakker og skriver norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Personlige egenskaper vektlegges.
 • Engasjert og motivert.
 • Kvalitetsbevisst.
 • Selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst. 
 • Positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner.
 • Leder prosjekter på en trygg og effektiv måte.

Vi tilbyr

 • 100 % fast stiling
 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å prege organisasjonens- og lokalsamfunnets utvikling
 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning

Søknad sendes:

Nes kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknad. Via hjemmesiden finner du dette under fanen snarveier og ledige stillinger, grønn knapp oppe til høyre på aktuelle stilling, og velger søk her.

I søknadsskjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Eventuell søknad om unntatt offentlighet må begrunnes. Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. (Offentliglova § 25.) Du vil da bli varslet om dette på forhånd slik at du har anledning til å trekke søknaden.

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Kontaktpersoner

Anders Halland
Tjenesteleder

Hvem er Nes kommune i Buskerud?

Nes kommune er hjertet i Hallingdal, og ligger mellom Oslo og Bergen i Buskerud fylke. Kommunen har ca. 3 300 innbyggere, hvorav 2 100 innbyggere er bosatt i Nesbyen. Det er et stort antall besøkende til kommunen på grunn av store hytteområder.

Barnehagedekningen er god, og det er et variert skoletilbud innen videregående skole i Hallingdal. I kommunen er det et mangfold av frivillige organisasjoner for alle aldersgrupper og interesser. Mulighetene for en aktiv fritid er mange både innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no). Kommunen er en av Norges mest attraktive sykkeldestinasjoner (www.trailhead.no). Med Bergensbanen og Rv. 7 er kommunen lett tilgjengelig.