Prosjektleder / Ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Boliden Odda forvalter typisk en årlig investeringsramme som varierer mellom 100 – 150  MNOK. Rammen fordeles vanligvis på en rekke del-prosjekter av ulik omfavn og kompleksitet. Det er ønskelig  å utvikle og forsterke denne siden av bedriftens aktiviteter ved at prosjektgjennomføring blir ivaretatt i en egen prosjektavdeling. Ved gjennomføring av bedriftens prosjekter er følgende fag vanligvis essensielle i gjennomføring: mekanisk/maskin, prosess elektro, IT og automasjon, rør(piping) og bygning.

Arbeidsoppgaver

Vi søker prosjektleder/ingeniør som kan gå inn i vår prosjektavdeling med følgende hovedansvarsområder:

  • Ta prosjektledelse for ett eller flere av bedriftens til enhver tid pågående prosjekter.
  • Ivareta alle lover/ regler og instrukser som gjelder ved gjennomføring av prosjekter, interne så vel eksterne.
  • Delta i prosjekt(er) med sin faglig kompetanse innen relevant fagområde.
  • Utarbeide tekniske dokumenter og rapporter nødvendig for å gjennomføre prosjektene som ønsket og i henhold til prosedyrer.
  • Utarbeide prosjektdokumenter som tekniske spesifikasjoner og underlag for forespørsler.
  • Revidere og utarbeide andre tekniske dokumenter.Utarbeide forprosjekt studier og bevilgningssøknader.
  • Revidere og utarbeide dokumenter for prosjektstyring, typisk budsjettkalkyler, ressurs- og fremdriftsplaner. 
  • Status og sluttrapporter.
  • Kalle inn til og avholde prosjektmøter.
  • Delta i prosjektgrupper.

Utdanning/kvalifikasjoner

Vi søker en positiv person som er systematisk og strukturert i sitt arbeid. Det er ønskelig med høyere utdanning innen relevante tekniske fag (mekanisk, elektro,automasjon, konstruksjon), gjerne også med erfaring innen prosjektarbeid. Engelsk og norsk må beherskes både muntlig og skriftlig.

Velkommen til en spennende jobb!

Vi kan tilby en interessant og spennende jobb med utfordringer, godt arbeidsmiljø og en bedriftskultur basert på et godt verdigrunnlag!

Søknad

Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene, og ønsker både kvinnlige og mannlige søkere. Din søknad med CV sender du via annonsens søknadslink. Spørsmål angående din søknad besvares av Linda Freim Granheim, HR avdelingen linda.granheim@boliden.com tlf. 53649221.

Kontakt fra rekrutterings- og bemanningsbyrå samt mediaselgere ønskes ikke, da vi håndterer søknadsprosessen i egen regi.

Vi vil ha inn din søknad senest den  01.06.2018 

Kontaktpersoner

Nils Kristian Berge
E-postadresse: nils.berge@boliden.com
Telefonnummer: (+47) 53 64 92 31

Hvem er Boliden?

Metaller finnes og benyttes overalt. Boliden utvinner mineraler og produserer metaller med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Arbeidet preges av omsorg for mennesker, miljø og samfunn. Boliden Odda har ca. 285 ansatte og produserer sink, sinklegeringer, svovelsyre og kadmium

Boliden er et metallselskap med fokus på bærekraftig utvikling. Våre røtter er nordiske, markedet globalt. Kjernekompetansen finnes innen prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning. Boliden har cirka 5500 medarbeidere og en omsetning på SEK 40 miliarder per år. Aksjene er notert på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.