Prosjektleder infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stavanger kommune gjennomfører bygg- og anleggsprosjekter for å tilrettelegge byen for fremtiden. Hos oss får du være med å skape en bedre by å leve og bo i. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.

Stillingen er plassert i anleggsseksjonen som består av 25 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører og ingeniører. Seksjonen har ansvar for å prosjektere og bygge gater, veier og vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune. Prosjektene gjennomføres primært ved bruk av rådgivende konsulenter og entreprenører, men vi har også en stor egenproduksjon av tegninger og beskrivelser. Vi har et nært og godt samarbeid med andre interne fagmiljøer som VA, vei og park, samt et godt samarbeidsklima med eksterne aktører som f.eks. Lyse, IVAR og Rogaland fylkeskommune. Vi bygger for fremtiden og vi er stolte av å kunne bidra med viktige samfunnsfunksjoner:

 • Vi tilrettelegger infrastrukturen i store utbyggingsområder
 • Vi jobber med sykkelprosjekter, gatetun og miljøgater, trafikksikkerhetsprosjekter og  vei- og uteromsprosjekter i sentrum.
 • Vi jobber med VA og hvert år skifter vi 1% av byens ledningsnett

For tiden opplever vi stor vekst og er involvert i flere store prosjekter med høy kompleksitet. Nå trenger vi deg til å styre noen av disse prosjektene.3

Stillingen tilhører undergruppen for utbygging som består av 4 dyktige prosjektledere. Gruppen fokuserer på gjennomføring av infrastrukturprosjekter i byens utbyggingsområder på bestilling av Stavanger utvikling kf eller via anleggsbidragsmodellen. Vi har ansvar for å gjennomføre infrastrukturutbyggingen i blant annet Atlanteren, Jåttåvågen og Madla-Revheim. Utbyggingsgrupen har også ansvar for den kommunale infrastrukturen for SUS 2023. Samlet har vi et årlig investeringsvolum på ca. 100-150 millioner. Vi har et sterkt fagmiljø innen prosjektledelse, VA og vei. Vi har det kjekt sammen og gleder oss til å ansette nye kollegaer.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du få ansvar for å gjennomføre større infrastrukturprosjekt i utbyggingsområder. Det innebærer at du skal kunne tilrettelegge for både VA, vei og grøntstrukturer i disse områdene. Prosjektene er i størrelsen 50 millioner og oppover og ofte med større veitiltak i nye felter eller komplekse VA utfordringer i transformasjonsområder.

Din oppgave blir å lede prosjekter fra forprosjekt til overlevering av ferdig anlegg. Du får ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet gjennom hele prosjektperioden. Du skal samordne prosjektet med andre utbyggingsaktører som vei (fylkeskommunen), tele og energi. Du har også ansvar for at byggesøknader, grunnerverv og andre nødvendige forhold avklares.  I planleggingsfasen jobber du sammen med prosjekteringsledere for å løse dine oppgaver. I anleggsfasen leder du prosjektet sammen med en byggeleder som har det daglige ansvaret for anleggsgjennomføringen.

Kvalifikasjoner

 • Du er ingeniør eller sivilingeniør eller har tilsvarende kompetanse.
 • Du har lang og bred erfaring innen bygg og anleggsbransjen og minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse. Relevant erfaring vil vektlegges.
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil også vektlegges.

 • Du er engasjert og motivert. 
 • Du er nøye og kvalitetsbevisst.
 • Du kan jobbe selvstendig, er strukturert og ansvarsbevisst.
 • Du er positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner.
 • Du leder prosjekter på en trygg og effektiv måte.

Vi tilbyr

 • Jobbe med store utfordrende infrastrukturprosjekter. 
 • Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger.
 • Stillingskode 845140 Prosjektleder
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Tord Carlsson
Seksjonsleder plan

Hvem er Stavanger kommune -?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.