Prosjektleder IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten har ledig fast stilling som prosjektleder IKT. 

Stillingens hovedoppgave er å lede gjennomføringen av IKT-prosjekter i Etterretningstjenesten. Andre oppgaver vil være å utvikle prosesser, metoder og verktøy for gjennomføring av IKT prosjekter.

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

  • Bachelorgrad innenfor datateknikk, elektronikk, teleteknikk eller kommunikasjonsteknologi. Lang relevant tjeneste/utvist realkompetanse kan kompensere for formell utdanning
  • Relevant prosjektledererfaring innenfor IKT

 

Det er ønskelig med:

  • Mastergrad innenfor datateknikk, elektronikk, teleteknikk, eller kommunikasjonsteknologi
  • Relevante sertifiseringer innenfor prosjektledelse (PRINCE2, IPA) og relevante kurs innenfor IKT drift (ITIL)

 

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap

Det kreves gode engelskkunnskaper

 

Egenskaper

Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlige egenskaper som samarbeidsevne og vilje til teamarbeid, kreativitet og vurderingsevne samt serviceinnstilling vektlegges ved tilsetting.

 

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som prosjektleder (kode 1113) i lønnstrinn 70-74/ 623 900 - 673 800, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

  • Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.
  • Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her". Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger