Prosjektleder IKT (engasjement)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten forbedrer sin evne til å fornye IKT-infrastruktur og hurtigere levere IT-tjenester. Vi søker derfor prosjektleder til ledig midlertidig stilling. Stillingen har varighet på 3 år fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse og eventuelt fast tilsetting.

Hovedoppgaven vil være å lede gjennomføringen av IKT-prosjekter.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, forberede, lede, koordinere og terminere IKT-prosjekter
 • Sørge for leveranser som er kompatible med IKT-arkitektur og IKT-strategi
 • Utvikle og forbedre IKT-prosjektmetodikk og -prosjektverktøy

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen IKT eller informatikk. I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning, utover 1-årig IKT-utdanning ved universitet eller høgskole, kompenseres med relevant erfaring og relevant etterutdanning
 • Prosjektledererfaring fra IKT-prosjekter

 

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen IKT eller informatikk
 • Sertifisering innen prosjektledelse, fortrinnsvis innen PRINCE2 eller PRINSIX
 • Erfaring fra prosjektledelse basert på PRINCE2 eller PRINSIX

 

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap
 • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk

 

Egenskaper

 • Personlige egenskaper som fremstillingsevne, samarbeidsevne, evne til å ta initiativ og en løsningsorientert tilnærming vektlegges ved tilsetting.

 

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som prosjektleder (kode 1113) i lønnstrinn 68-76/ 600 200 - 704 800, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her". Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

 

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger