Prosjektleder i Seksjon for rådgivning og forvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som prosjektleder i seksjon for rådgivning og forvaltning, Avdeling for IT.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, forskningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, drift av HPC tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita. 

Stillingen har arbeidssted Tromsø.

Avdelingen skal bidra til å øke UiTs evner til å imøtekomme fremtidige forventninger og muligheter med digitalisering og bruk av moderne teknologi. Avdelingen skal også være en synlig og aktiv digitaliseringspartner for utdanning, formidling og forskning ved UiT.

Prosjektleders oppgaver og ansvar  

Som prosjektleder vil du få ansvar for å utvikle, planlegge og lede gjennomføringen av større og mindre IKT- og digitaliseringsprosjekter i tett samarbeid med ansatte både i avdelingen, ved UiT og i UH-sektoren. I dette vil ligge ansvar for:

 • Utredningsarbeid
 • Utarbeidelse av prosjektforslag
 • Planlegging av prosjekt og ledelse av prosjekter relatert til IKT og digitalisering
 • Noe veiledning og opplæring i prosjektarbeid av andre i virksomheten

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:
Seksjonsleder Nina Smaadal
Tlf:  +47 776 46 490 / +47 971 53 882  
E-post: nina.smaadal@uit.no

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring med prosjektledelse av IKT- og/eller digitaliseringsprosjekter, gjerne innenfor eller med leveranser til offentlig sektor
 • Meget gode skriftlige ferdigheter på norsk
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, men lang og relevant prosjektledererfaring kan kompensere for utdanningskravet

Det er også ønskelig med:

 • Erfaring eller kjennskap til forbedringsprosesser
 • Grunnleggende Prince2-sertifiseringer
 • Interesse for og erfaring med opplæring og veiledning i prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å tenke helhetlig og kunne sette seg raskt inn i nye problemstillinger
 • Vilje til å ta ansvar og mot til å lede andre – også i vanskelige situasjoner
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert
 • God til å håndtere mange interessenter
 • Sterk på gjennomføring av prosjekter/prosesser
 • Evne til å skape entusiasme og motivere andre

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge at du er motivert og personlig egnet for stillingen.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Egenutvikling og kompetanseheving
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1113 prosjektleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis) 
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker

oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Kontaktpersoner

Nina Smaadal
Seksjonsleder
E-postadresse: nina.smaadal@uit.no
Telefonnummer: +47 776 46 490

Hvem er UiT Norges Arktiske Universitet?

Eallju - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.