Prosjektleder i region øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en strukturert og målbevisst prosjektleder for små og mellomstore prosjekter.

Regionens hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med millitære leietagere for maksimal utleie av regionens portefølje, herunder ivaretakelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietager og/eller eier.

Gjennom fokus på planverk for vedlikehold, utvikling og energiledelse, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre Norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for gjennomføring av tildelte prosjekter innenfor vedlikehold, utvikling, komponentutskifting og energiledelse.
 • Ansvarshavende overfor offentlige myndigheter i bygg- og anlegssaker.
 • Lede vedlikeholdsoppdrag og utviklings- og energiledelsesprosjekter, herunder dokumentasjonsansvar iht budsjett og tiltaksplaner.
 • Påse at økonomiske målsettinger overholdes og at alle oppdrag er iht vedtatt HMS/IK og samordningsansvar.
 • Bistå i investeringsprosjekter og ved LCC-beregning av husleie.
 • Koordinere utførelser med andre involverte enheter
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet
 • Søkere med lavere utdanning, men med dokumentert lang og relevant prosjekterfaring, gjerne supplert med tilleggs-/videreutdanning kan komme i betraktning.
Personlige egenskaper
 • Strukturert og målbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Serviceinnstilt og god på relasjonsbygging
 • Takler en hektisk hverdag, ansvarsfull og god til å følge opp frister
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) fra kr. 548 200 til kr. 600 200. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Jarle Hansen
Telefonnummer: 926 25 717
Oddbjørn Hagen
Telefonnummer: 414 76 623

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger