Prosjektleder i region øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en strukturert og målbevisst prosjektleder for små og mellomstore prosjekter.

Regionens hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med millitære leietagere for maksimal utleie av regionens portefølje, herunder ivaretakelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietager og/eller eier.

Gjennom fokus på planverk for vedlikehold, utvikling og energiledelse, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre Norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for gjennomføring av tildelte prosjekter innenfor vedlikehold, utvikling, komponentutskifting og energiledelse.
 • Ansvarshavende overfor offentlige myndigheter i bygg- og anlegssaker.
 • Lede vedlikeholdsoppdrag og utviklings- og energiledelsesprosjekter, herunder dokumentasjonsansvar iht budsjett og tiltaksplaner.
 • Påse at økonomiske målsettinger overholdes og at alle oppdrag er iht vedtatt HMS/IK og samordningsansvar.
 • Bistå i investeringsprosjekter og ved LCC-beregning av husleie.
 • Koordinere utførelser med andre involverte enheter
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet
 • Søkere med lavere utdanning, men med dokumentert lang og relevant prosjekterfaring, gjerne supplert med tilleggs-/videreutdanning kan komme i betraktning.
Personlige egenskaper
 • Strukturert og målbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Serviceinnstilt og god på relasjonsbygging
 • Takler en hektisk hverdag, ansvarsfull og god til å følge opp frister
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) fra kr. 548 200 til kr. 600 200. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Jarle Hansen
Telefonnummer: 926 25 717
Oddbjørn Hagen
Telefonnummer: 414 76 623

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger