Prosjektleder for tunneloppgradering i Osloområdet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Tunneloppgradering i Osloområdet er organisert under divisjon Utbygging og har ansvar for rehabilitering av riksvegtunnelene i Osloområdet. Tunnelene skal oppgraderes til å tilfredsstille ny tunnelsikkerhetsforskrift. Prosjektet gjør samtidig tyngre vedlikehold. Seks tunneler er ferdig rehabilitert og Festningstunnelen, Vålerengtunnelen, Hammersborg og Vaterlandstunnelene gjenstår. Rehabilitering av Storlokket, samt Bygdøy og Sjølyslokket inngår også i porteføljen.

Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil du få andre relevante oppgaver i Statens vegvesen.

Hovedarbeidsoppgaver for prosjektleder

 • Ansvar for å lede arbeidet med prosjektering og bygging
 • Ansvar for langsiktig prioritering, styring og gjennomføring iht krav til SHA, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Personalansvar for de personene som er dedikert delprosjektet
 • Utstrakt ekstern kontakt mot kommune, andre infrastrukturmyndigheter, naboer og presse.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse innen bygg og anlegg, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid ledererfaring fra ledelse av store komplekse bygg- og anleggskontrakter, fortrinnsvis innen samferdsel er ønskelig.
 • Betydelig erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av veg- eller jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av totalentreprisekontrakter er en fordel

Omfattende og relevant erfaring fra prosjektledelse kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

 • Inspirerende kulturbygger som kan å skape gode lag som spiller hverandre gode
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Tar initiativ, er fleksibel, innovativ og besluttsom
 • Jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater
 • Lede, engasjere og inspirere dine medarbeidere
 • Profesjonell, inkluderende og fremtidsrettet

Andre opplysninger

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk. Som kompensasjon for overtid, tilgjengelighet, ubekvem arbeidstid (eksempelvis presse, møter på kveldstid) tilkommer et fast tillegg på kr 100 000,- pr år.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra de som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan blir offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil blir varslet om dette.

Ønsker du å vite mer om arbeidsområdene, kan du kontakte avdelingsleder Ingunn Foss tlf .  95729147.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger