Prosjektleder for plattform for digital samhandling – FIKS

Stillingsbeskrivelse

Vil du utvikle gode tjenester for kommunesektoren?

Avdeling for digitale fellestjenester søker en erfaren og ryddig prosjektleder med god kjennskap til offentlig sektor og god teknologiforståelse. Prosjektleder for FIKS-plattformen vil være en sentral brikke i KS’ utviklingsarbeid og avgjørende for KS’ rolle inn i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.

FIKS plattformen er felles kommunal arkitektur som muliggjør kommunikasjon på tvers av forvaltningsnivå. Plattformen utvikles i tett samarbeid med medlemmene og bygger opp under deres behov for gjennomføringskraft i digitaliseringen. Formålet med plattformen er raskere digitalisering av- og økt kvalitet på tjenestene og digitalisering for lavere kostnader. Mer informasjon om Fiks-plattformen her: https://ks-no.github.io/fiks-platform/

Hva gjør vår prosjektleder?

Prosjektleder vil ha ansvar for prosjekter knyttet til utvikling av tjenester på FIKS’ plattformen, og ha en sentral rolle i teamet som forvalter tjenestene. En av dine første oppgaver vil være knyttet til Fiks Folkeregister, et pågående utviklingsarbeid mellom KS og Skatteetaten. Les mer her: Fiks Folkeregister

Utover over dette vil vår prosjektleder være ansvarlig for:

 • prosjekter for utvikling av innbyggertjenester
 • prosjekter for videreutvikling av eksisterende tjenester

Hva slags kompetanse og erfaring må vår prosjektleder ha?

Vår prosjektleder må ha høyere utdannelse, minimum bachelornivå. Fagretning IT/informatikk, forvaltningsinformatikk eller lignende vil være særlig relevant.

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og har solid erfaring fra prosjektlederrollen. Du vet hva som skal til for å lede gode prosesser og skape engasjement på tvers av fagmiljø og prosjektdeltakere. Du har sterk interesse for- og god innsikt i digitaliseringsreisen i offentlig sektor. Du er en utpreget systematiker med sterke relasjonelle evner og nok teknologiforståelse til å raskt forstå komplekse sammenhenger. God kjennskap til kommunal sektor vil være en stor fordel og vil vektlegges tungt sammen med faglig erfaring.

Utover dette ser vi for oss at vår prosjektleder:

 • har svært god fremstillings- og formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Kommuniserer tydelig, forstår og blir forstått på tvers av fagmiljø
 • gjennom gode samhandlingsevner skaper gode relasjoner
 • er effektiv og selvstendig
 • planlegger godt og sikrer gode prosesser, forutsigbarhet og ryddig informasjonsflyt
 • har et tydelig og smittende engasjement
 • er målrettet, men løsningsorientert
 • beskrives av andre som tydelig, ryddig og troverdig

Hva kan vi tilby vår prosjektleder?

 • En sentral rolle innenfor et område i sterk vekst – her får du mulighet til å prege veien videre!
 • En mulighet for å påvirke den digitale fremtid i offentlig sektor.
 • En rolle med bred kontaktflate både internt i egen organisasjon og eksternt mot medlemmer og samarbeidspartnere.
 • Arbeids- og kontorsted KS, avd. for digitale fellestjenester.
 • Hyggelig, kunnskapsrikt og engasjert arbeidsmiljø.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter avtale.

Les mer om plattform for digital samhandling her: FIKS - Plattform for digital samhandling

Blir du nysgjerrig på stillingen? Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg på tlf.: 901 14 042.

Søknadsfrist mandag 24.02.20.

Kontaktpersoner

Astrid Øksenvåg
Avdelingsdirektør
Mobil: 901 14 042

Hvem er KS - Kommunesektorens organisasjon?

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS arbeider for at medlemmene skal utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester.

Det er satt store ambisjoner for innovasjon i og digital transformasjon av offentlig sektor. De fleste tjenestene til innbyggere leveres i og av kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren står derfor helt sentralt i de endringene som nå skjer. KS er gitt i ansvar å koordinere og samordne kommunesektorens arbeid på området.