Prosjektleder for fornyelse av kristisk VA-infrastruktur

Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Bli kjent med OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

Avdeling plan og prosjekt planlegger og gjennomfører Vann- og avløpsetatens investeringsprosjekter. Primært gjelder dette distribusjonsnettet med tilstøtende anlegg. Pumpestasjoner, kummer, fordrøyningsbasseng, tuneller, kulverter og dammer inngår i avdelingens portefølje. Vi har gjennom de senere årene hatt en kraftig aktivitetsvekst som resultat av økte krav til fornyelsesgrad på distribusjonsnettet og høy byggeaktivitet i Oslo. Veksten fortsetter i årene som kommer; i 2019 skal vi bygge og rehabilitere for rundt 815 mill. NOK, økende til 870 mill. i 2020.

Seksjon prosjektgjennomføring ivaretar prosjektledelse og byggeledelse av denne investeringsporteføljen. Prosjektene gjennomføres stort sett av eksterne entreprenører under vår ledelse. I størrelse varierer prosjektene fra 2,0 mill. NOK til 200 mill. NOK. Vi søker nå to engasjerte og dyktige prosjektledere til oppfølging av våre prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av VA-entrepriser, inkludert fremdrifts- og økonomistyring.

Kontraktsoppfølging.

 • Kontroll av anleggsutførelse.
 • Håndtering av eventuelle endringer, forsinkelser og overskridelser.
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon.
 • Informasjonshåndtering og arkivering.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på master- eller bachelornivå, gjerne innen bygg og anlegg.
 • Det legges vekt på tilleggskompetanse innen økonomi og/eller prosjektledelse.
 • Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Erfaring som prosjektleder evt. byggeleder fra bygge- eller anleggsprosjekter, herunder: 

 • a) Planlegging og framdriftsstyring av prosjekter. 
 • b) Avtaleinngåelse, kontraktshåndtering og økonomisk avslutning av prosjekter. 

 

 • God kompetanse innen SHA, kvalitetssikring og risikostyring. 
 • Gode relevante kunnskaper innen IT og erfaring i bruk av prosjektplanleggingsverktøy.
 • Erfaring med og evne til å håndtere en portefølje av flere prosjekter samtidig 
 • God norskspråklig framstillingsevne, muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Drivende og løsningsorientert med gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Ryddig og strukturert.
 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Ryddig og fleksibel arbeidstid.
 • Hytter til låns i marka.
 • F.t. lønn fra kr 628 200 til kr 795 100 pr. år avhengig av kompetanse og erfaring.

Kontaktpersoner

Dag Skillestad
Funksjonsleder
Telefonnummer: 900 57 678

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger