Prosjektleder for elektro, elektro tunnel med ansvar for tunnelsikkerhet og beredskap

Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikksikkerhet og god framkommelighet på vegene har stor betydning for næringsliv, privatpersoner og andre vegbrukere. Drift og vedlikehold er et viktig satsningsområde for Statens vegvesen. Driftsseksjonen i vegavdeling Oppland drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Oppland og har ansvaret for tunnelsikkerhet og beredskapen for øvrig.

Nå søker vi en prosjektleder for elektro, elektro tunnel med ansvar for tunnelsikkerhet og tunnelforvaltning, samt overordna beredskap for vegnettet.

Stillingen er tilknyttet vegavdeling Oppland, seksjon for drift og vedlikehold og arbeidssted vil være Lillehammer eller Gjøvik. Vi ønsker at du oppgir arbeidssted du vil foretrekke.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være strategisk og operativ styring og koordinering av driftsoppgaver innenfor elektro og elektro tunnel i Oppland herunder planlegging, konkurranseutsetting og gjennomføring.

I tillegg:

 • Ansvar for avdelingens tunnelsikkerhet og tunnelforvaltning
 • Ansvar for oppfølging av avdelingens beredskap forøvrig
 • Bidra til styring og utvikling av seksjonen sammen med prosjekteier og andre prosjektledere.

Faglig tyngde og erfaring innenfor byggherrevirksomhet og elektro er forutsetning. Erfaring med tunnel og tunnelsikkerhet er en fordel. Du bør være ryddig og ha gode samarbeidsevner. Det er også viktig at du har evne til å uttrykke deg godt muntlig og skriftlig. Ditt bidrag vil være viktig for et godt resultat for hele avdelinga, og det er avgjørende at du evner å sette deg inn i både detaljer og overordna føringer.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, min. 3-årig bachelor innen ingeniør- og eller økonomifag
 • Erfaring fra kontraktsstyring og kontraktsoppfølging
 • Erfaring med oppfølging av HMS
 • Erfaring i prosjektstyring og prosjektledelse

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God økonomisk forståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Asbjørn Stensrud
seksjonssjef
Telefonnummer: 926 47 906

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger