Prosjektleder for driftskontrakter i Bergen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er plassert i avdeling Drift og Vedlikehold vest,  og har kontorplass Bergen. Kontraktene under prosjektleder for driftskontrakter Bergen har ansvar for forvalting og drift av europa- og riksvegene mellom Halhjem-Opedal, Sotra-Voss og ut til Flesland

Som prosjektleder for driftskontrakter Bergen er de fleste oppgavene dine knyttet til drift av kontraktene, hovedoppgaven vil være styring og koordinering av byggeledere og kontrollingeniører på driftskontraktene. Videre skal du bidra til styring og utvikling av seksjonen sammen med seksjonsleder og andre prosjektledere.

Du vil arbeide tett sammen med seksjonsleder, prosjektledere, byggeledere og kontrollingeniører på kontraktene. Du vil og være jevnlig i kontakt med øvrige i vegvesenet, entreprenører, offentlige etater, grunneiere, media, og andre som påvirkes av driftsoppgavene.

Faglig tyngde og erfaring er en forutsetning. Du bør være ryddig og ha gode samarbeidsevner. Det er også viktig at du har evne til å uttrykke deg godt muntlig og skriftlig. Ditt bidrag vil være viktig for et godt resultat for hele avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder for driftskontrakter Bergen rapporterer til seksjonsleder, der de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være:

 • Sammen med seksjonsleder bidra til at vedtatte mål og effekter blir oppnådd og levert
 • HMS/SHA/YM fokus: Være aktiv og legge til rette for at kontraktene er i front på fagområdene
 • Sikre leveranse: Gjennom byggherre-organisasjonen følge opp kontraktene med fokus på HMS, kvalitet, økonomi og framdrift
 • Rapportering, oppfølging og dokumentasjon i samarbeid med byggeledelse
 • Faglig ledelse og veiledning av byggeledere og kontrollingeniører
 • Dialog med fylkeskommunen i fylkesvegsaker
 • Styring av byggherrevakt i seksjonen
 • Utarbeide og følge opp sentrale styringsdokument
 • Planlegging og oppfølging av budsjett og regnskap for porteføljen din
 • Det må i stillingen påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjonskrav

Du må ha treårig relevant utdanning fra høgskole. For kandidater med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes. Det er er fordel å ha utdanning innen ledelse.

Det er ønskelig med erfaring fra drift og vedlikeholdsoppgaver på samferdselsanlegg, og erfaring med bygge- eller prosjektledelse.

Du må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på at du:

 • har erfaring fra bygge- eller prosjektledelse
 • kunnskap og erfaring om bygging, drift eller vedlikehold av samferdselsanlegg 
 • har kursing7utdanning innen ledelse
 • har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innen fagområdet
 • behersker elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering
 • må ha nødvendige IT-ferdigheter
 • må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • må ha evne til å få folk med deg, gi retning og motivere teamet
 • må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • har gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Ole Endal Svåsand, ole.endal.svasand@vegvesen.no, telefon +47 477 01 924.

Kontaktpersoner

Ole Endal Svåsand
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger