Prosjektleder for byutviklingsprosjekter - Prosjektenheten

Vi søker en erfaren person som kan være med å forme fremtidens Bærum

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektenheten - realisering av spennende prosjekter 

Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, grønt i form av turveier, parker og gravplasser. Vi er 25 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra konseptfasen til gjennomføring og overlevering av ferdige anlegg. Vår prosjektomsetning er på ca. 250 mill. kr. pr. år. 

Vi er ISO-sertifisert for oppfølging av kvalitet og miljø, og har rutiner og maler som veileder ved gjennomføring av prosjekter. I vårt prosjektarbeid benytter vi gode verktøy til f.eks. økonomistyring og samhandling med kontraktsparter. Vi benytter AutoCad, Autodesk Civil 3D og Focus CAT VA til prosjektering. 

Prosjektledere til utvikling av Bekkestua og Sandvika 

Vi søker en erfaren person som kan være med å forme fremtidens Bærum ved å lede prosjekter for sentrumsutvikling av Bekkestua og Sandvika. Prosjektene skal etablere ny infrastruktur med tunge anlegg i grunnen og nye gater og torg, og vil ha et grensesnitt mot private utbyggere. Prosjektlederen vil inngå i en prosjektgruppe for samordning av alle byutviklingsprosjektene og vil i tillegg til linjerapportering, også rapportere til prosjektdirektøren hos rådmannen. 

Vi ønsker kandidater med erfaring fra liknende utbyggingsprosjekter, og helst med bakgrunn fra anleggsrelaterte fag som VA eller vei. Prosjektfaglig erfaring er nødvendig. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse gjennom alle prosjektets faser med ansvar for kvalitet, økonomi og fremdrift 
 • Anskaffelse og oppfølging av kontrakter med rådgivere og entreprenører 
 • Deltakelse i overordnet prosjektgruppe 
 • Rapportering til prosjekteier og linjeorganisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Minimum ingeniør/bachelor, men også ønskelig med sivilingeniør/master, evt. tilsvarende innen relevante fagområder 
 • Erfaring fra prosjektarbeid innen kommunaltekniske fag 
 • Meget gode norskkunnskaper

Utdanningsretning og nivå

 • Utdanningstittel: Ingeniør
 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Du er 

 • Resultatorientert og med god evne til planlegging og gjennomføring 
 • Er tydelig og kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig 
 • Engasjert, fleksibel og omgjengelig, med gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver med faglig dyktige medarbeidere 
 • Lokaler sentralt i Sandvika 
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Annet 

Vitnemål og attester skal tas med på intervju 

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig 

Ansettelsen gjøres via elektronisk godkjenning med kort svarfrist 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25)

Kontaktpersoner

Jan Willy Mundal
Tjenesteleder
Telefonnummer: (47) 481 75 475
Johan Steffensen
Prosjektdirektør
Telefonnummer: (+47) 958 33 191
Rune Berge
Avdelingsleder
Telefonnummer: 452 05 166

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger