Prosjektleder for byrom, parker og friområder - Kommunalteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som prosjektleder for byrom, parker og friområder. 

Vil du være med å skape en levende og aktiv by? Vi er på jakt etter en engasjert og dyktig prosjektleder som ønsker å styre prosjekt for utvikling av parker, byrom og friområder; prosjekt som betyr mye for byens innbyggerne og vil prege bybildet i Trondheim i mange år framover. 

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale friområder, kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Enheten har rundt 80 ansatte. Avdeling for landskapsarkitektur jobber med å utvikle og forvalte byens parker, lekeplasser, byrom og bynære grøntområder. Vi utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og grøntanleggsforvaltning og trekkes inn i ulike prosjekter og oppgaver der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter. Vi er i dag åtte landskapsarkitekter og en prosjektsekretær, og vi trenger ytterligere forsterkninger

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp investerings- og forvaltningsprosjekter.
 • Du engasjerer og samarbeider med konsulenter og har dialog med naboer, interessenter, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
 • Du vil bli en del av vårt team med dyktige og erfarne landskapsarkitekter som er rause på kompetansedeling.
 • Som fagperson vil du blant annet lede eller gi innspill til tverrfaglige og tverretatlige prosjekter og prosesser for attraktive og velfungerende byrom og grønnstruktur.
 • Du vil lede eller gi innspill til planer og strategier og være med å påvirke løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av byen.
 • De konkrete arbeidsoppgavene vil være avhengig av avdelingens oppgaver, men vil også tilpasses søkerens interesser og kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Fullført mastergrad innen relevante fagretninger.
 • Utdanning innen landskapsarkitektur, arkitektur, design, areal, plantevitenskap, fysisk planlegging eller lignende.
 • Det er ønskelig at søker har minst tre års relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Søkere med mindre erfaring, eller som er nyutdannet med gode resultater, kan også søke.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning

 • Arkitekt / Design

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktpersoner

Elisabeth Schøttler
Avdelingsleder
Telefonnummer: 91672711

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.