Prosjektleder for bygg- og vedlikeholdsprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig 2 stillinger som prosjektleder for ulike prosjekter innen mindre nybygg og bygningsvedlikehold.

EIA har 115 tilsatte som har ansvaret for drift, vedlikehold og renhold av NMBUs bygninger på Ås og Adamstuen. Totalt har NMBU per i dag ca. 150 000 kvm. gulvflate, fordelt på ca. 150 bygninger, på Ås. 40 000 kvm fordelt på 18 bygninger på Adamstuen kommer i tillegg. Avdelingens hovedmål er å legge til rette for at undervisning og forskning får best mulig arbeidsforhold. Universitetet har i tillegg til bygninger også ansvaret for en stor park og for utvendig infrastruktur på campus. Store deler av bygningsmassen og parken er fredet som følge av anleggets betydning som kulturminne i universitetssektoren. De som tilsettes vil kunne få ansvaret for varierte prosjekter innen vedlikehold og utvikling av bygninger, park og utvendig infrastruktur. Vedlikeholds- og utviklingsprosjektene gjennomføres i nært samarbeid med universitetets fagressurser. Kommunikasjon og samarbeid med disse er en viktig del av prosjektlederens ansvar.

 

Arbeidsoppgaver

Lede vedlikeholds- og utviklingsprosjekter, herunder:

 • Jobbe med programmering sammen med bestiller
 • Utarbeide planer, beskrivelser, kostnadsberegninger, produksjons- og faktureringssplaner og prosjektrapporter
 • Utarbeide nødvendige kravspesifikasjoner for tilbud/anbudsinnhenting
 • Ansvar for kontrahering
 • Ansvar for at søknader og dokumentering gjøres i hht. til Plan- og bygningsloven, økonomireglementet, byggherreforskrifter
 • Styring av prosjektene
  • Økonomioppfølging
  • Oppfølging på byggeplass
  • Sikre oppfølging av HMS, SHA og ytre miljø
  • Utøve rollen som SHA koordinator når rollen kreves
  • Etterkontroll
  • Bidra i arbeidet med å utarbeide standard for kvalitet på universitets byggeprosjekter
  • Sikre god kundeoppfølging

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som arkitekt, ingeniør eller lignende i ett eller flere av byggfagene
 • Erfaring fra prosjektledelse eller byggeledelse fra prosjekt innen eiendom, bygg og anlegg, Herunder oppfølging av økonomi, kontrakter og etterkontroll
 • Erfaring med bruk av BIM i prosjekter
 • God økonomiforståelse

 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring frå koordinering av tekniske fag i byggeprosjekter
 • Erfaring med testing og idriftsetting
 • Gode datakunnskaper og praktisk erfaring med bruk av egnet programvare
 • Relevant erfaring fra drift og vedlikehold av eiendom

 

Personlige egenskaper/egnethet

 • Strukturert, ryddig og effektiv
 • Gode til å finne løsninger i felleskap
 • Evne til å jobbe langsiktig og helhetlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert

 

NMBU tilbyr:

 • Et stort og historisk område med bygninger fra mange tidsepoker
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode senioringeniør, stillingskategori 1113, lønnstrinn 61-80 (NOK 522.400-807.900) avhengig av kvalifikasjoner

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved leder prosjekt og fagenheten, Linda Bystrøm tlf. 67 23 073/41764357 e-post: linda.bystrom@nmbu.no

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 
Søknadsfrist: 24.09.17.

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerl

Kontaktpersoner

Linda Bystrøm
Prosjektleder
E-postadresse: linda.bystrom@nmbu.no
Telefonnummer: +47 41 76 43 57

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no