Prosjektleder FDVU

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enhet - Teknisk drift

Teknisk drift har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av vann, avløp og renovasjon, kommunale veier, brann- og feiervesen, kommunale bygninger og kommunal utbygging.

 

Kort om stillingen

Det er ledig 1/1 engasjement som prosjektleder. Dette er en 3-årig engasjementstilling på diverse prosjekter ved FDV, med mulighet for fast ansettelse.

 

Hovedarbeidsoppgaver

Planlegging og oppfølging av drift, vedlikehold og nyanlegg av kommunale bygg.

 

Kvalifikasjoner

  • Utdanning som sivilingeniør/prosjektleder eller ingeniør innen relevante fagområder.
  • Erfaring fra prosjektarbeid.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Kunnskap om offentlig anskaffelse.
  • Det er ønskelig med praksis fra fagområdene, men ikke påkrevd.

 

Personlige egenskaper

  • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
  • Evne til å arbeide selvstendig.
  • Er løsnings- og beslutningsdyktig.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

 

 

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

 

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktpersoner

Tor-Arne Limstrand
Avdelingsleder
Telefonnummer: 78 97 75 25

Hvem er Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.