Prosjektleder, ERTMS

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Gjennom ERTMS-programmet vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

Vi har nå behov for å styrke teamet vårt med inntil tre prosjektledere til forberedende anleggsarbeider for ERTMS, i prosjektet Civil Works. Civil Works legger det fysiske grunnlaget på alle strekninger for at det nye signalanlegget kan innføres og utgjør i økonomisk omfang den største delen av ERTMS-programmet. Som prosjektleder vil du få ansvaret for gjennomføring av strekningsvise prosjekter, som blant annet omfatter føringsveier for kabler, tilrettelegging for nye tekniske hus og etablering av strømtilførsel. Prosjektlederen har en viktig rolle i å sikre enhetlige og robuste løsninger på det som bygges, og for å følge opp at entreprenør leverer innen gitte rammer.  Alt dette får du i et arbeidsmiljø som preges av godt humør og stå-på-vilje hos de ansatte. 

Arbeidsoppgaver

 • du får ansvaret for å organisere og lede prosjektgruppen for det enkelte strekningsprosjekt
 • du deltar aktivt i anskaffelse av entreprenør
 • du får ansvaret for oppfølging av entreprenør i planleggings- og produksjonsfase, inkludert økonomi, fremdrift og kvalitet
 • du koordinerer og forankrer løsninger med andre interessenter i og utenfor Bane NOR
 • du bidrar til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosjektlederrollen i prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner

 • du har en bachelor/master (ingeniør/sivilingeniør) innen bygg/anleggsfag, elektrofag, prosjektledelse eller tilsvarende. Lang, relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • du har erfaring fra prosjektledelse i relevante prosjekter
 • du har erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • du har erfaring fra oppfølging av entreprisekontrakter
 • har du jobbet med jernbaneprosjekter tidligere, og har kjennskap til Bane NORs organisasjon og Teknisk regelverk, er det en fordel
 • du har meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • vi søker deg som jobber selvstendig og strukturert og som er en nøyaktig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • du er opptatt av kontinuerlig forbedring, og søker effektivisering i arbeidet
 • du har evne til å se «det store bildet», og til å vurdere tekniske løsninger opp mot tid og kostnader
 • du kjenner deg igjen i Bane NORs etiske retningslinjer og verdier; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
 • du er omgjengelig og bidrar til vårt inkluderende og gode arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • et meget godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og engasjerte fagmiljøer
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • Bane NOR har sin egen prosjektskole med relevante kursmoduler for deg som ønsker å utvikle deg i prosjektlederrollen
 • årsbillett på Vys tog og kontorer som ligger nært knutepunkt for offentlig transport

Kontaktpersoner

Kristin Aursand
Telefonnummer: 452 46 335

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger