Prosjektleder - Energiledelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Franzefoss Minerals AS skal i årene fremover styrke vår kollektive kompetanse på energiledelse. I den forbindelse vil vi gjennomføre et prosjekt i henhold til Enovas modell, for innføring av energiledelse med tilhørende støttesystemer i våre virksomheter. Prosjektet er estimert til å vare i 2-3 år.

I den forbindelse er vi på jakt etter deg som har kunnskap og erfaring innen aktuelle tekniske fag, slik som automasjon, energi, drifts- og vedlikeholdsteknikk, mv. Vi er derfor ute etter en rådgiver, med kompetanse  å tekniker, ingeniør eller siv.ing-nivå. Annen fagbakgrunn med aktuell erfaring, kan også være interessant. Vi søker først og fremst etter deg som har en spesiell interesse for temaet. Du må ha erfaring eller genskaper som gjør deg til en god rådgiver eller prosjektleder. Evne til å arbeide selvstendig og strukturert med egne oppgaver og ansvarsområder er viktig. Å kunne formidle informasjon og kunnskap til andre, er også en egenskap vi legger vekt på. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

 • Etablering og drift av energiledelse (NS-EN ISO 50001)
 • Avdekke forbedringspotensialer
 • Finne frem til energi- og miljøoptimale løsninger
 • Energieffektivisering og automatisering
 • Vurdere industriprosesser og gjenvinningsmuligheter
 • Problemløsning, vurdere ny teknologi og bidra til innovasjon
 • Utarbeide klimavennlige og bærekraftige løsninger
 • Utrede energi- og fornybarprosjekter
 • Energioppfølging - etablering, drift og overvåkning
 • Informasjon og opplæring
 • Arbeid med engasjement og bevisstgjøring

Gode lønns- forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted: Hylla/Inderøy

Oppstart så snart som mulig

www.kalk.no

Kontaktpersoner

Hanne M. Eek
Org.sjef
E-postadresse: hanne@kalk.no
Jan Olav Ryan
Miljøingeniør
E-postadresse: jary@kalk.no

Hvem er Franzefoss Minerals AS?

Franzefoss Minerals AS er morselskapet til våre produksjonsbedrifter Miljøkalk, Verdalskalk og NorFraKalk. Vi er i dag en av Norges ledende leverandører av kalk og dolomitt til bygg og anlegg, landbruk, miljø, industri, vassdrag og eksportmarkedet. Vi har produksjon, lager og distribusjonsnett over hele landet. Vårt hovedkontor ligger på Rud i Bærum. Kvalitetspolitikken er basert på ISO 9001:20015 og ISO 14001:2015. Vi er i dag ca. 149 ansatte.