Prosjektleder Energiforum Østfold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Energiforum Østfold skal videreutvikles med basis i en ny strategi. Energiforums formål er å stimulere gode omstillingsprosesser innen bærekraftige klima- og energiløsninger i næringslivet, i samarbeid med offentlig virksomhet i Østfold og utviklingsmiljøer. Gode resultater skal styrke fylkets renommé som et attraktivt sted for grønn næringsutvikling.

Energiforum Østfold søker nå prosjektleder for etablering av nettverk og starten på realisering av strategien. Prosjektlederen skal jobbe opp mot medlemmene, og vil rapportere til styret og samarbeide med fylkeskommunens fagmiljøer på klima og næring. Styret består av representanter fra næringsliv, FoU-miljøer, det offentlige og organisasjonslivet. I prosjektperioden frem til utgangen av 2019 vil stillingen være en prosjektstilling i fylkeskommunen med arbeidssted i fylkeshuset i Sarpsborg. Målet er å etablere Energiforum Østfold som et idéelt aksjeselskap. Den rette kandidaten vil gjennom å skape resultater i prosjektperioden kunne posisjonere seg for en fremtidig stilling som leder av selskapet.

Sentrale oppgaver vil bl.a. være:

 • Lede prosessen med å etablere «Nye Energiforum Østfold» som ideelt aksjeselskap og med nytt navn og profil 
 • Etablere samarbeid med og rekruttere eksisterende og nye medlemmer inn i selskapet
 • Etablere Klimapartnere  i Østfold samarbeid med regionskoordinator for Klimapartnere, som en del av Energiforum 
 • Utvikle forslag til fyrtårnprosjekter og andre aktiviteter i tett dialog med styret
 • Arrangere møteplasser for medlemmer og andre interesserte
 • Forberede saker for styremøter og holde oversikt over økonomien for virksomheten.

Vi ønsker

Til stillingen stilles det krav til utdanning på minimum bachelor-nivå og du må ha god kunnskap om klima- og miljøløsninger.

Vi leter etter en person som kjenner næringslivet og som har erfaring med innovasjon og forretningsutvikling. Du må også ha et tydelig engasjement for omstilling til framtidens energi- og klimavennlige løsninger for energi, transport og forretningsmodeller. Det vil være en fordel med et godt nettverk i næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøene i Østfold. I tillegg bør du kunne skape entusiasme og tillit, og du vil få bruk for ditt pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig mot et mål.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver der du påvirker regionens utvikling. Gode sparringspartnere i Energiforum Østfolds styre og i fylkeskommunen.
 • Lønn etter nærmere avtale. Videre tilbys fleksibel arbeidstid og -sted, og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Prosjektstillingen er et engasjement i 100%. Stillingen ønskes besatt så fort som mulig og vil ha en varighet frem til 31.12 2019.
 • Energiforum Østfolds strategi kan lastes ned  via Energiforum Østfolds hjemmeside eller fås ved å kontakte Risnes på epost.
 • Østfold fylkeskommunes elektroniske skjema skal benyttes, ID 2358
 • Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings – og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jf., offentlighetsloven §25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Guro Nereng
Rådgiver
E-postadresse: guron@ostfoldfk.no
Telefonnummer: 41624426
Tyra Risnes
Seksjonssjef
E-postadresse: tyrris@ostfoldfk.no
Telefonnummer: 97619721

Hvem er Østfold fylkeskommune?

Østfold fylkeskommune har ca. 2 800 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2017 er i overkant av 3 milliarder kroner. Med disse midlene skal Østfold fylkeskommune videreutvikle det regionale utviklingsarbeidet og sikre viktig tjenesteproduksjon innenfor opplæring, tannhelse og samferdsel.

Se Østfold fylkeskommunes internettsider www.ostfoldfk.no for flere fakta og mer informasjon om Østfold fylkeskommunes tjenester og oppgaver.