Prosjektleder Energi

Stillingsbeskrivelse

Som følge av økt satsing på miljøvennlig jernbane har Bane NOR Energi behov for flere dyktige medarbeidere. Bane NOR Energi er ansvarlig for å levere og omforme energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge.

Bane NOR Energi er ansvarlig for utviklingen og driften av et felles system for avregning av energi til togselskapene på vegne av jernbaneforvaltningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Nederland og Belgia. Dette er organisert i det europeiske partnerskapssamarbeidet Eress. Løsningene som leveres fra Eress (avregningssystemet Erex) er teknologisk, systemmessig og konseptuelt banebrytende, og åpner for helt nye muligheter innen måling, avregning, oppfølging og effektivisering av energiforbruk for tog. Ambisjonen er at Eress skal etableres i flere europeiske land.

Vi søker nå en erfaren prosjektleder som både skal være med på å videreutvikle avregningssystemet Erex og bidra til andre prosjekter i Energi blant annet innen smart vedlikehold. Stillingen er plassert i Energi avdeling Plan og prosjekt.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor tid, kost og kvalitet og for å sikre at ønsket funksjonalitet leveres i henhold til våre behov og i tråd med strategiske føringer og mandat.
 • Du skal styre og lede egne og innleide prosjektressurser
 • Du skal bidra til å sikre tilfredsstillende rammebetingelser for gjennomføring av prosjektene, herunder bidra i arbeid med å etablere prosjektmandat.
 • Du skal overvåke kvaliteten i prosjektet, sørge for at det blir utført løpende risikovurderinger, samt gjennomføre eventuelle tiltak ved avvik relatert til kostnad, tid, kvalitet.
 • Du må ha evne til å lede flere prosjekter samtidig.
 • Du vil eie, videreutvikle og forvalte prosjektmodellen i Eress, og sikre grensesnittene mellom produktstrategi og systemutvikling
 • Du skal være med på å utvikle framtidsrettede løsninger for Bane NOR Energi og Eress
 • Du vil være sentral i andre prosjekter i Bane NOR Energi som for eksempel driftsovervåkning for «smart» vedlikehold av våre omformerstasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevantutdanning på universitets eller høyskolenivå fortrinnsvis med bakgrunn i data. Annen relevant fagbakgrunn og lang erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • Solid prosjektleder og/eller planleggingserfaring, samt god økonomiforståelse
 • Dokumentert oppdatering innen prosjektledelse med relevant prosjektledersertifisering, for eksempel; Prince2 Practitioner, Prince2 Agile,
 • Kunnskap og erfaring fra smidige utviklingsprosesser (Scrum, Kanban, etc)
 • Dokumentert erfaring fra software-utviklingsprosjekter (gjerne innenfor Java, Java Script og Oracle) vil bli vurdert som positivt. Det samme gjelde erfaring fra arbeid med miljøer som er satt ut til tredjeparter
 • Kompetanse innen bestiller
 • og kontraktsområdet, i tillegg til god risikoforståelse
 • Gode gjennomføringsevner

Personlige egenskaper

 • positiv og engasjert
 • relasjonsbygger og lagspiller med gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner
 • god til å lede, motivere og engasjere
 • løsnings
 • og resultatorientert, og med en sterk gjennomføringsevne
 • evner å arbeide selvstendig på en strukturert og nøyaktig måte
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • fyller du noen eller alle disse kriteriene, vil vi gjerne prate med deg.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Internasjonalt orienterte oppgaver i en organisasjon under utvikling
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • Lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Dyre Martin Saxrud Gulbrandsen
Telefonnummer: 91655640
Øyvind Svilosen
Telefonnummer: (+47) 92498883

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon