Prosjektleder Elektro

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med 500 konsulenter. Vi tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter og rekruttering innen fagområdene Engineering, Finance og IT. Experis Executive rekrutterer toppledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor. Blant våre kunder finner du over 90 % av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper.

Som konsulent i Experis får du tilgang til et bredt spekter av utfordrende stillinger og prosjektoppdrag. Sammen med oss bygger du din karriere. Vi bidrar til at du når dine mål på kort og lang sikt gjennom vårt nasjonale og globale nettverk. Besøk oss på experis.no.

For en av våre rådgivende kunder innenfor byggelektro trenger vi en prosjektleder som vil få jobbe med flere store prosjekter i Oslo området. Du vil ha det overordnete ansvaret mht. økonomi, fremdrift og kvalitet ved gjennomføring av prosjekter i henhold til kontrakt med byggherre.

Arbeidsoppgaver

Prosjektering:

Prosjektering av elektrotekniske anlegg, både innenfor sterk- og svakstrøm. Dette inkluderer:

 • Tekniske utredninger i form av rapporter og notater
 • Beskrivelser, tatalentreprisespesifikasjon og enhetsbeskrivelse etter NS3420
 • Modeller, skisser og plantegninger for konkurranse- og arbeidsgrunnlag
 • Tverfaglig koordinering
 • Møtedeltagelse på prosjektering- og byggemøter

Fremdrift:

Utarbeide hovedfremdriftsplaner og ukeplaner(Evt. 4ukers planer) for alle aktuelle prosjekter.

Disse fremdriftsplanene settes i samarbeid med avdelingsleder, eventuelt assisterende avdelingsleder ved avtale.

Bemanning:

Detaljerte bemanningsbehov meddeles til avdelingsleder i alle prosjektets faser, i samarbeid med avdelingsleder.

Kvalitetssikring:

 • Utarbeide kvalitetsplan med tilhørende dokumenter, i samarbeid med KS-ansvarlig. (KS-perm iht. prosjektets, det offentlige og ME sine krav).
 • Utarbeide ansvarsmatrise per prosjekt så tidlig som mulig, i samarbeid med avdelingsleder/assisterende avdelingsleder).
 • Påse at prosjektet jobber etter oppsatt kvalitetsplan og ansvarsmatrise
 • Melde avvik til byggherre og internt i ME iht. avtale.

Økonomi:

Utarbeide timesrapporter, inkludert budsjett og prognoser i samarbeid med avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

 • Allsidig kandidat som kan settes både på mindre og større prosjekter.
 • Siv.ing. med 3-5 års erfaring evt bachelor 5-8 års erfaring innen elektroprosjektering mot bygg
 • Elektro/Tele/elkraft bakgrunn.
 • Fagbrev i bunn for praktisk forståelse er ønskelig
 • Gjerne erfaring/innsikt i AutoCAD Revit og andre prosjekteringsprogram
 • Ønskelig med kandidat som kan sikkerhetsklareres
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Noe reising til prosjekter påregnes. Det er ønskelig med oppstart omgående.

Hva kan Experis tilby deg

Vil du være med og videreutvikle Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap? Vi arbeider med Norges ledende virksomheter, og har et stort internasjonalt nettverk. Du vil få store muligheter for personlig og faglig utvikling, og varierte og utfordrende oppdrag. Vi har konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger og et sterkt sosialt miljø. Du får god oppfølging av din egen rådgiver og personlig karriereveiledning. Vi tilbyr også et bredt spekter av ulike kurs. I tillegg vil du få muligheten til å delta på flere av våre faglige og sosiale arrangementer samt rabatter på trening, bank/forsikring, studier, helse/fritid.

Kontaktpersoner

Andreas Eid Elvebredd
Christian Magnus Ramm Steen
Telefonnummer: 97 67 88 36

Hvem er Experis?

Experis is Norway’s largest consultancy and recruitment company with 850 consultants. We offer highly qualified consultants, recruiting and project solutions within the fields of Engineering, Finance and IT. Our Experis Executive Division recruits leaders and key personnel in the private and public sector. Among our clients you will find over 90 percent of Norway’s leading companies. Experis is a company in ManpowerGroup and is voted one of the world’s most ethical companies.

As a consultant in Experis, you will have instant access to a wide range of challenging positions and project assignments. With us, you can build your career and we will help you achieve your goals on short and long term through our national and global network. Visit us at www.Experis.no

www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger