Prosjektleder - Eiendom og prosjekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Folketallet i Oppegård øker, og vi har mange spennende prosjekter på gang. Kommunens virksomheter legger vekt på effektiv oppgaveløsning og endringsarbeid. 

Virksomhet Eiendom drifter og vedlikeholder 160 000 kvm kommunale bygg og 400 utleieboliger. Vår ambisjon er å sikre tidsmessige, fleksible og funksjonelle bygg, gode materialvalg, gode tekniske løsninger og verdibevarende vedlikehold.

Vi søker en prosjektleder til Eiendom Prosjekt

Avdelingen tilhører kommunens virksomhet Eiendom. Virksomheten har fem avdelinger: Forvaltning, Prosjekt, Renhold, Drift og vedlikehold og Stab. Alle samarbeider om å levere gode tjenester til brukerne. Hverdagen vår er variert, og tempoet er høyt.

Vi søker en engasjert prosjektleder med stor arbeidskapasitet. Din hovedoppgave vil blant annet være oppfølging av kommunale bygg- og anleggsprosjekter innen nybygg og større og mindre rehabiliteringsprosjekter i alle prosjektfaser inkludert garantioppfølging. Samarbeid med Drift- og vedlikeholdsavdelingen er viktig i arbeidet. Det er for tiden stor aktivitet og spredning i prosjekter som gjennomføres.   

Kvalifikasjoner:

  • Sivilingeniør/ingeniør med relevant fagbakgrunn, relevant erfaring fra fagområdet kan erstatte formell kompetanse
  • Erfaring med byggfag og prosjektledelse
  • Gode norskkunnskaper med god muntlig og skriftlig fremstilling

Vi ønsker oss deg som har:

  • Interesse for byggfag og god forståelse av byggeprosessen
  • Erfaring med kontraktsoppfølging av entreprise- og rådgiverkontrakter
  • God kunnskap om Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, Byggherreforskriften mm.
  • God kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som liker å ta utfordringer, jobbe selvstendig, er fleksibel og kan takle travle og innholdsrike arbeidsdager. Du må være god til å motivere og samarbeide med andre mennesker.

Annet:

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Det betyr at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Kontaktpersoner

Zorica Gavric
Leder eiendom prosjekt
Telefonnummer: +47 924 84 181

Hvem er Oppegård kommune?

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her