Prosjektleder Eidsvoll- Langset

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Vi har et behov for en prosjektleder for oppfølging av kontrakten Eidsvoll N – Langset . Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at økonomi, framdrift, kvalitet og HMS for delprosjektet ivaretas.
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges.
 • Bidra ved tilbuds- og kontraktsutforming.
 • Delta i kontrahering av entreprenør.
 • Sikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt.
 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren.
 • Bidra til at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass.
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.
 • Ha ansvar for og lede byggelederstaben innenfor sin kontrakt.
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter.
 • Inngå i prosjektets ledergruppe.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 10 års erfaring fra bygg og/eller anleggsarbeid.
 • Inngående kunnskap om og erfaring med bruk av Statens vegvesens prosesskode.
 • God kontraktsforståelse, herunder inngående kunnskap om og erfaring med bruk av NS 8405.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bygging av større betongkonstruksjoner / bruer og /eller større fundamenteringsarbeider.
 • Erfaring fra jernbaneanlegg er en fordel.

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • God teamleder
 • Tåle å arbeide under press
 • Resultatorientert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

 

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon