Prosjektleder drift og vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Vegavdelingen i Vest-Agder er det ledig stilling som prosjektleder for Drift og vedlikehold.

Prosjektet har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og elektro, asfalt og oppmerking i Vest-Agder.

Vegnettet driftes gjennom 4 ordinære driftskontrakter i tillegg til en driftskontrakt for vegbelysning, en elektrokontrakt for styring og overvåking samt kontrakter for asfalt og oppmerking.

Prosjektets årlige budsjett er om lag 450 millioner kroner og prosjektet har 14 ansatte i Kristiansand og Flekkefjord. Kontorsted er for tiden Kristiansand. Det pågår omorganisering og planer om sammenslåing av vegavdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og økonomiansvar.
 • Prosjektledelse for gjennomføring av kontraktene.
 • Bidra til utvikling av fagområdet. Prosjektledelsen i anbudsfasen ligger hos byggherreseksjonen på regionskontoret.
 • Faglig ledelse og veiledning av byggelederne
 • Dialog med fylkeskommunen i fylkesvegsaker

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimim 3 år.
 • Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene og ledelse kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Erfaring fra prosjektledelse og drift og vedlikehold vil bli tillagt stor vekt
 • Utdanning innen ledelse vil bli tillagt vekt
 • Vi ønsker en prosjektleder som arbeider systematisk, er utadvendt og initiativrik. Du må ha gode samarbeidsevner og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Stillingen innebærer noe reising, og du må ha førerkort minst klasse B.

 

Statens vegvesen kan tilby

 • En meningsfull jobb med stort ansvar for sikkerhet og fremkommelighet på vegnettet
 • Gode arbeidsforhold med vekt på et balansert forhold mellom jobb og fritid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En arbeidsplass med godt miljø, faglig fokus og spennende arbeidsoppgaver.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.

Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad på telefon 906 60 813

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger