Prosjektleder Drammen -Gulskogen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan 2014 - 23, skal dobbeltsporet være ferdig til 2024. I den forbindelse søker vi en dyktig prosjektleder som får ansvaret for gjennomførelse av utførelsesentreprisen for Drammen - Gulskogen. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen rapporterer til Prosjektsjef. Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Drammen.

Arbeidsoppgaver
 • Skal ha fullstendig innsikt i og ansvar for økonomi, framdrift og den tekniske gjennomførbarheten
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges
 • Bidra ved tilbuds- og kontraktsutforming
 • Delta i kontrahering av entreprenør
 • Sikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt
 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren
 • Ansvar for å levere på krav til kvalitet og HMS
 • Bidra til at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde
 • Ha ansvar for og lede byggelederstaben innenfor sin kontrakt
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter
 • Inngå i prosjektets ledergruppe
Ønskede kvalifikasjoner
 • Vi ser etter deg med høyere utdannelse som sivilingeniør, ingeniør, tekniske fag eller lignende
 • Du har 5-10 års relevant og bred erfaring innen prosjektledelse fra større prosjekter
 • Du har god erfaring med å bygge og utvikle team for å nå prosjektets mål
 • Du har god erfaring med å ivareta større prosjekters interesser overfor kontraktspartnere og sørger for at prosjektet styres, kontrolleres og følges opp iht. avtalte planer og kontraktkrav
 • Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Du setter deg fort inn i nye systemer og ulike dataverktøy
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter en deg som er metodisk og systematisk med stor organisasjonsforståelse
 • Du er en god, stabil og inspirerende teamleder som sørger for en klar opplevelse av retning
 • Du kjennetegnes av at du trives med å ha ledelsen, har stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig, ydmyk og ikke minst trives du i et hektisk arbeidsmiljø. En forutsetning er også at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk
 • For å lykkes og trives i rollen tror vi du er energisk, positiv og har godt humør
 • Du er en proaktiv person med stålkontroll på det du har ansvar for
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Hanne Anette Stormo
Telefonnummer: (+47) 913 25 084

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon