Prosjektleder digitalisering - plan, bygg og samfunn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å utvikle Lier kommune?

Planseksjonen har 28 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten har ansvaret for reguleringsplaner, bygge- og delesaker, kommunens kartverk, arbeid etter matrikkelloven, samt kontroll/oppfølging av alle private avløpsanlegg i Drammensregionen (eget vertskommunekontor). Virksomheten har et bredt fagmiljø og står foran mange og interessante oppgaver. 

Digitalisering er framhevet som en av hovedprioriteringene i kommunens Handlingsprogram for perioden 2018-2021. Det skal i den forbindelse satses særlig på digitalisering innenfor plan- og byggesaksområdet. Blant annet gjennom digital dialog med innbyggere og innsynsløsninger. Digitalisering innenfor disse områdene er også særlig prioritert fra sentrale myndigheter. Hovedandelen av arbeidsoppgavene knytter seg til digitalisering innenfor plan- og byggesaksområdet, samt kart og oppmåling. I Lier kommune har Planseksjonen ansvaret for disse fagområdene.

På grunn av pågående interne prosesser kan endring i organisatorisk tilknytning kan bli aktuelt i perioden.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, igangsette og gjennomføre digitaliseringsprosjekter
 • Analyse og etablering av arbeidsprosesser
 • Implementere plandialog, byggesaksdialog, e-byggesak, oppmålingsdialog
 • Digitalisere eiendomsinformasjon
 • Forbedre løsninger for publikum
 • Koordinere integrasjon mellom kommunens digitale systemer
 • Delta i utvikling av GEO-datofunksjon i kommunen
 • Inngå i fagnettverk med øvrige IKT-faglige medarbeidere i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektledelse av digitaliseringsprosjekter og implementering av fagsystemer
 • Erfaring med gevinstrealisering i digitale prosjekter
 • God organisasjons- og prosessforståelse
 • Ønskelig med kjennskap til kommune og fagområdet plan, bygg og oppmåling

Utdanning

 • Høyskole/Universitet

Egenskaper

 • Er selvstendig, nøyaktig, strukturert og med stor arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe i team med andre fagområder
 • Er utviklingsorientert med evne til å finne løsninger
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Engasjement i 3 år med mulighet for forlengelse
 • En interessant og utfordrende arbeidshverdag
 • Faglig spennende arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Andre Braa Hotvedt
Einar Jørstad
Kommunalsjef samfunn og næring

Hvem er Lier kommune?

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!