Prosjektleder Byrom og grønnstruktur

Ved Kommunalteknikk, avdeling for Byrom og grønnstruktur, er det ledig fast 100 prosent stilling som prosjektleder for byrom, parker og friområder.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å skape en levende og aktiv by? Er du i tillegg landskapsarkitekt og har erfaring med gjennomføring av investeringsprosjekter eller har du prosjekterings- og bestillerkompetanse? Da kan du bli vår nye medarbeider. Vi er på jakt etter en løsningsorientert og engasjert landskapsarkitekt med gjennomføringsevne som ønsker å styre prosjekter for utvikling av parker, byrom og friområder; prosjekter som betyr mye for byens innbyggerne og vil prege bybildet i Trondheim i mange år framover.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. Enheten har 90 ansatte, et stort og kompetent tverrfaglig miljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre.

Trondheim vokser med rundt 3000 innbyggere årlig, og mange aktører, både offentlige og private, har store planer for byens utvikling. Det er behov for god, forutsigbar og helhetlig formgiving for at Trondheim skal nå sine mål om bærekraftig byutvikling. Avdeling for Byrom og grønnstruktur utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og grøntanleggsforvaltning og trekkes inn i ulike prosjekter og oppgaver der denne kompetansen trengs. Vi er i dag ti ansatte på avdelingen, og vi trenger ytterligere forsterkninger. 

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp investerings- og forvaltningsprosjekter av ulik størrelse.
 • Du engasjerer og samarbeider med konsulenter og har dialog med naboer, interessenter, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
 • Du leder og gir innspill til tverrfaglige prosjekter og prosesser for attraktive og velfungerende byrom og grønnstruktur.
 • Du leder og gir innspill til planer og strategier og er med på å skape løsninger og prioriteringer som har betydning for utviklingen av byen.
 • De konkrete arbeidsoppgavene vil være avhengig av avdelingens oppgaver, men vil også tilpasses søkerens interesser og kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning primært innen landskapsarkitektur, men søkere med utdanning og erfaring innen arkitektur, design, grøntmiljø- og hagebruksvitenskap, fysisk planlegging, prosjektledelse eller lignende vil også bli vurdert.
 • Ønske om fullført mastergrad innen relevante fagretninger.
 • Det er ønskelig at søker har minst tre års relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver, men også søkere med mindre erfaring vil bli vurdert. 

Personlige egenskaper

 • Du har faglig interesse og engasjement for bærekraftig byutvikling og hvordan fysiske omgivelser påvirker menneskers liv og virke.
 • Du er systematisk, målrettet og resultatorientert.  
 • Du er ansvarsbevisst, initiativrik og selvstendig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er en motiverende kollega.
 • Du har ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Du blir en del av vårt team med dyktige og erfarne medarbeidere som er rause på kompetansedeling.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Arbeidssted: Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim

Kontaktpersoner

Tove Haugland
Avdelingsleder for Byrom og grønnstruktur
Mobil: 414 49 066

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.