Prosjektleder bygg søkes til spennende selskap i Østfold

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

De fleste av våre prosjekter er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å imøtekomme alle involverte aktører i prosjektet. Byggene skal alltid leve opp til kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og avtalt pris. Østfold besitter spesialkompetanse på samspillsavtaler og har kontinuerlig flere samspillsprosjekter pågående

Hva innebærer det å være Prosjektleder hos oss?

Ansvarsområder og myndighet    

 • Være prosjektets øverste leder gjennom alle faser. Lede prosjektteamet
 • Bidra til å skaffe og gjennomføre prosjekter
 • Delta i prosjektenes tidligfase med kalkulasjon og byggherrekontakt
 • Kontraktsforhandlinger med oppdragsgiver, leverandører og underentreprenører
 • Etablere og rapportere, økonomi, prosjektstatus og fremdriftsplaner
 • Innkjøp/kontrahering av underentrepriser/rådgivere
 • Ansvar for resultat, personal, HMS og KS i prosjektet
 • Delaktig i ledergruppen som er det et av de viktigste beslutningsorganene ved Østfold-kontoret.

Målsetninger med rollen er

 • Oppfølging av prosjekter
 • Ledelse og motivasjon av eget prosjektteam basert på en kompromissløs tilnærming til sikkerhet, selskapets verdier & lederprinsipper, Etiske Retningslinjer og selv stå frem, som en god rollemodell
 • Bygge og utvikle et strukturert prosjektfokus som sikrer god gjennomføring og kontroll i alle prosjekter
 • Utvikle gode strukturer for å sikre:
  • god sikkerhetskultur, som betyr 0 skader med fravær og 0 arbeidsrelatert fravær
  • tilstrekkelig økonomisk lønnsomhet i alle prosjekter
 • Utvikle og implementere strukturer for effektive prosjekter og kostnadskontroll

Nærmeste daglig kontakt              

 • Daglig Leder
 • Egen prosjektgruppe
 • Eksterne kunder, leverandører og samarbeidspartnere
 • Eksterne og interne underleverandører

Rapporteringsforhold                                

Stillingen rapporterer til Daglig Leder i Betonmast Østfold. Vi har korte linjer hvor du kan være med å påvirke selskapet.

Vi tilbyr

 • Rette vedkommende har stor påvirkning på resultat av prosjekt.
 • Stort fokus på prosjektene. Lite stab og lite byråkrati.
 • Stor påvirkningskraft i strategiske valg for selskapet gjennom deltagelse i ledergruppen
 • Sterk kultur som er dannet av gründere i Betonmast
 • Være med å utvikle Norges mest ekspansive entreprenør.
 • Betonmast har fokus på inntjening/prosjekt og ikke på byråkrati
 • Et sosialt konsern som har fokus på kulturbygging gjennom om samlinger og kurs.
 • Komplett, vår interne skole, er utarbeidet for å utvikle de ansatte i sine stillinger, men også til videre utvikling til andre stillinger
 • Medarbeidersamtaler med kartlegging av den enkeltes kompetanse for utvikling av den enkelte. Her blir den enkelte medarbeider sett både av sin leder som ønsker å være med å utvikle deg.
 • Gode inntjeningsmuligheter med bonus og mulighet for medeierskap gjennom aksjeprogram.

Hva har vår drømmekandidat med seg til oss?

Utdannelse

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen tekniske byggfag, prosjektledelse og økonomi.
 • Bachelor eller Master Bygg evt. Fagbrev + teknisk fagskole
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse

Arbeidserfaring       

 • Gjerne 5 – 10 års erfaring fra drift-/prosjektledelse
 • Erfaring innenfor Entreprenør virksomhet, fortrinnsvis fra lignende virksomhet, eller erfaring fra entreprenørvirksomhet som underleverandør med eller uten egne håndverkere

Ledererfaring

 • Erfaring fra å bygge effektive prosesser, metoder og verktøy for prosjektledelse.
 • Bred erfaring fra store entreprenørprosjekter; bygging- og/eller renovering av bygg og anlegg.                                                    

Ønskede egenskaper

 • Du identifiserer deg med våre verdier: drive, samarbeid, prosjekter, løsningsorientert og stolt – i Betonmast kalt «fundamentet».
 • God kollega som er åpen og kommunikativ og god evne til lagspill og å motivere andre
 • God forretningsmessig forståelse
 • Handlekraftig og villig til å utvikle, tørre å ta både diskusjon og beslutning
 • Analytisk og systematisk

Språk

God norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Ring gjerne rådgiverne Bjørn Ågotnes +47 930 30 200 eller Shiona Law mob; +47 905 17 202 i Horton International, for en innledende fortrolig samtale.

Vi intervjuer fortløpende aktuelle kandidater.

Og til slutt en liten Wild Card: Vi ser også etter prosjekteringsleder/kalkulatør/anleggsleder, ta kontakt.

Kontaktpersoner

Bjørn Ågotnes
Rådgiver, Horton International
E-postadresse: aagotnes@horton.no
Telefonnummer: +47 930 30 200
Shiona Law
Rådgiver, Horton International

Hvem er Betonmast ?

Betonmast Østfold er en totalentreprenør som er sterkt til stede i lokalmarkedet. Prosjektporteføljen består av blant annet skoler, kontor- og lagerbygg, industrianlegg, boliger og hoteller.

Betonmast Østfold ble startet opp i 2008, og har de siste årene hatt en kraftig vekst. Organisasjonen består av mange høyt kompetente medarbeidere med lang og allsidig bakgrunn fra entreprenørbransjen.