Prosjektleder, Bygg og anlegg/Vannkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen inngår i Glitre Energi Produksjon AS sin prosjektavdeling, som leverer prosjekttjenester i forbindelse med oppgradering og modernisering til 21 hel- og deleide kraftverk. I tillegg arbeides det med å utvikle nye prosjekter for produksjon av ren og fornybar vannkraft. Prosjektporteføljen har en ramme på ca 1 mrd kroner de kommende årene. Majoriteten av kommende bygg-tekniske utfordringer er knyttet til dam og vannvei.

Avdelingen kjennetegnes ved faglig styrke kombinert med evnen til å gjennomføre store prosjekter. 

Vil du være med å drive prosjekter innen bærekraftige energiproduksjon, fra tidlig fase til ferdigstillelse?

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være med og videreutvikleavdelingens bygg-tekniske kompetanse
 • Grunnlaget for vellykket prosjektgjennomføring legges i planleggingsfasen. Viktige arbeidsoppgaver som prosjekteringsledelse vil omfatte det å  utfordre og  generere nye ideer, samt produsere godt beslutningsgrunnlag
 • I gjennomføringsfasen vil ditt ansvar være prosjektledelse (byggherres representant), delprosjektledelse eller byggeleder, avhengig av bygg-disiplinens størrelse i prosjektet
 • Det legges stort fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS), hvor du som prosjektleder bidrar med god planlegging og gode risikovurderinger
 • Vi ønsker å være en attraktiv prosjektavdeling. Digitalisering, kompetanseutvikling og kontinuerlig forbedringer er viktige tema for oss
 • Det må påregnes deg noe planlagt reising i regionen, særlig i forbindelse med prosjektgjennomføring

Kvalifikasjoner

 • Bachelor / Master eller tilsvarende nivå, fortrinnsvis innen bygg eller vassdragsteknikk
 • 5 års erfaring innen vannkraft, entreprenør- eller konsultenmiljø med prosjekteringsledelse, prosjektledelse og / eller byggeledelse. Noe anleggserfaring er en fordel
 • God IT-forståelse, gjerne kjennskap til moderne dataverktøy, 3D modellering, BIM
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • Samarbeidsorientert og inkluderende
 • Operativ, spørrende og tørre utfordre for å finne de beste løsningene
 • Resultatorientert
 • Positiv innstilling til en variert hverdag, fra større til mindre prosjekter, fra kontorarbeid til anleggsoppfølging

Vi tilbyr

 • Du får være med å videreutvikle den mest bærekraftige energiproduksjon vi kjenner til
 • Du får være med å ta vare på store verdier, gjennomføre kompliserte prosjekter og se resultatene av arbeidet. Vi tenker langsiktig, et anlegg skal vare i 50 år +
 • Du blir en del av et sterkt tverrfaglig miljø med erfarne kolleger som kan bygge moderne anlegg, hvor du bidrar med din bygg-tekniske kompetanse
 • Hos oss får du stor påvirkningskraft da vi er en liten organisasjon
 • Vi ønsker du skal få muligheten til å lære og å være nysgjerrig

Stillingen rapporterer til avddelingsleder Prosjekter ved Birger G. Holt. Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Drammen.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt og i henhold til gjeldende regler. Det gjennomføres bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i rekrutteringsprosessen.

Kontaktpersoner

Birger Holt
Avdelingsleder prosjekter
Mobil: 913 56 403
Cathinka Nielsen
Partner HumanDrive AS
Mobil: 905 35 156
Knut Aulund
Managing Partner HumanDrive AS
Mobil: 900 82 532

Hvem er Glitre Energi?

Glitre Energi er et energikonsern med virksomhet innen vannkraft, kraftnett og strømsalg, i tillegg til eierandeler innen ny fornybar energi, fiber og el-entreprenørvirksomhet. Glitre Energi har ca. 250 ansatte og har en omsetning på om lag 1,9 milliarder kroner.

Vi holder til i Energibygget sentralt i Drammen. Ytterligere informasjon om konsernet finner du på www.glitreenergi.no