Prosjektleder bygg og anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har en spennende stilling som prosjektleder i Virksomhet for tekniske tjenester klar for deg, der du får en sentral og synlig rolle å utvikle og lede Gjerdrum kommunes bygge- og anleggsprosjekter. Du vil rapportere til virksomhetsleder for Tekniske tjenester. Stillingen er underlagt et stort ansvarsområde som stiller høye krav til selvstendighet og dyktighet. 

Investeringsprosjekter i økonomiplanperioden omhandler flere spennende prosjekter, som blant annet bygging av en flerbrukshall, felles infrastruktur for Ask sentrum og V/A-prosjekter. Klima- og miljøhensyn blir stadig viktigere elementer i både drift og investeringer.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av investeringsprosjekter inkludert:
  • Kostnadsberegne bygg- og anleggsarbeider
  • Bestille, lede og koordinere prosjekter med eksterne rådgivere, entreprenører, leverandører og brukere
  • Følge opp og rapportere prosjektenes fremdrift, kvalitet, SHA og økonomi
  • Utføre befaringer på anleggsplass, inkludert HMS-/SHA-gjennomganger etc.
 • Forhandle og følge opp utbyggingsavtaler
 • Strategiske analyser og utvikling av kommunens eiendomsportefølje
 • Vurdere kjøp av strategiske eiendommer dersom slike kommer for salg
 • Lede arbeidet med å sikre den kommunale tjenesteproduksjonen hensiktsmessige lokaler

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå, helst fra teknisk sektor.
 • Solid og relevant erfaring fra eiendom og prosjektledelse.
 • Inneha nødvendig bestillerkompetanse, herunder kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, for anskaffelse av rådgiver- og entreprenøroppdrag
 • God innsikt i å vurdere egnet gjennomføringsmodell for det enkelte prosjektet.
 • God kjennskap til standardiserte kontraktsbestemmelser og avtaleformular.
 • Meget god rolleforståelse og bevissthet på rollen som byggherre i forhold til eksterne rådgivere, entreprenører/leverandører og tiltakshaver i forhold til bygningsmyndighetene.
 • Dokumenterte resultater på de viktigste arbeidsområdene. 
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Du er trygg i rollen som beskrevet over og er strukturert og beslutningsdyktig.
 • Du har gode analytiske evner og strategisk blikk.
 • Du er interessert i å arbeide med framtidsrettede miljøvennlige og energieffektive løsninger.
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, og samarbeider godt med rådgivere, entreprenører, leverandører, interne og eksterne brukere og offentlig myndighet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hyggelig, uformell arbeidsplass med dyktige og entusiastiske kolleger
 • Mulighet til å bidra til mange spennende og utfordrende oppgaver

 

Kontaktpersoner

Frits Arne Eriksen
Kommunedirektør
Mobil: 489 90 481
Tom Foss
Prosjektleder
Mobil: 916 490 16

Hvem er Gjerdrum kommune?

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, sentralt på Romerike og midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 6 800 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger.

Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.