Prosjektleder bygg Narvik

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statkraft Energi region Nord-Norge og Sør-Amerika har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold ved Statkrafts produksjonsanlegg i Nord-Norge, samt landene Peru, Chile og Brasil i Sør-Amerika. Den norske regionen omfatter 24 vannkraftverk og èn vindmøllepark med samlet produksjon på 13TwH/år. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik, og regionen har for tiden totalt ca. 270 medarbeidere.

Stillingen inngår i avdeling Prosjekt og Teknologi som har 24 ansatte, i hovedsak ingeniører innen elektro, maskin, bygg og IKT, samt støttefunksjoner på innkjøp, helse og sikkerhet og økonomi.

Din rolle:

 • Prosjektledelse/delprosjektledelse for studier/forprosjekt/gjennomføringsprosjekter bygg/anlegg, med hovedvekt på rehabiliteringsprosjekter dam og vannvei
 • Gjennomføre tilstandskontroller bygg/anlegg
 • Bidra med faglig kunnskap i rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter 
 • Arbeide med risikohåndtering i planleggings- og gjennomføringsfase

Din profil

 • Ingeniør/sivilingeniør bygg (eller tilsvarende)
 • Erfaring fra bygg/anleggsprosjekter og leverandørhåndtering
 • Vassdragsteknisk kompetanse/erfaring er å foretrekke men ikke et krav
 • Gode språkkunnskaper, beherske forhandlinger og kontraktsformuleringer på norsk og engelsk
 • Ditt arbeid preges av høy etisk standard, integritet og ansvarsfølelse for HSSE
 • Evne til å skape merverdi gjennom kontinuerlig forbedring og bruk av ny teknologi 
 • Aktiv nettverksbygger som både utnytter og bidrar til samarbeid på tvers av enheter
 • Proaktiv og analytisk tilnærming til oppgaver med bakgrunn i god forretningsforståelse

Med utgangspunkt i Narvik som oppmøtested, bidrar du aktivt over  hele Statkraft`s virkefelt, både gjennom reisevirksomhet og samhandling via digitale plattformer.

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Stein Arne Kristiansen
Telefonnummer: +47 91331779
Vidar Bolle
Telefonnummer: +47 97070626

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.