Prosjektleder - By- og arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Planseksjonen har oppgaver i tidlig fase i utredning av statlige behov gjennom planutredninger, lokaliseringsanalyser og mulighetsstudier. Der prosjektene går videre til statlige byggeprosjekter, leder planseksjonen arbeidet med reguleringsplaner, konsekvensutredninger og dialogen med planmyndighetene. Vi utarbeider utviklingsplaner for statens eiendommer som f.eks. campusutviklingsplaner og for eiendommer som skal utvikles for ny bruk eller salg. Planseksjonen ivaretar statens interesser i plansaker som berører Statsbygg sine eiendommer.

Vi søker nå en ny medarbeider som de nærmeste 2-3 årene hovedsakelig vil være involvert i reguleringsplanarbeidet for NTNU Campussamling, som er en stor og kompleks planoppgave.  Arbeids- og ansvarsoppgavene blir å å følge opp produksjon, grensesnitt, myndighetsavklaringer og eksterne samarbeidsparter knyttet til planprosessen. Dette krever at du har lang og god erfaring fra både prosjektledelse og planarbeid, og at du kan arbeide målrettet og selvstendig. For mer informasjon om prosjektet, les mer om prosjektet her.

Arbeidsoppgaver

 • De nærmeste  2-3 årene: - lede planproduksjoner i prosjektet  NTNU Campussamling
 • følge opp grensesnitt, myndighetsavklaringer og eksterne samarbeidsparter knyttet til planprosessene på NTNU Campussamling. det må påregnes en del reising til og arbeid i Trondheim 

Deretter prosjektledelse for ulike planoppgaver knyttet til  Statsbygg sin portefølje: 

 • Planutredninger
 • Lokaliseringsanalyser for statlige virksomheter
 • Reguleringsplaner for statlige byggetiltak
 • Utvikling av statlige eiendommer for ny bruk
 • Campusutviklingsplaner for universiteter og høgskoler
 • Mulighetsstudier for statlige eiendommer - Saksbehandling av  statens interesser i plansaker som berører Statsbygg sine eiendommer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå f.eks innen arkitektur, arealplanlegging, samfunnsvitenskap
 • Betydelig erfaring fra by og arealplanlegging
 • God erfaring fra prosjekt og prosessledelse, og håndtering av komplekse planforslag
 • Kunnskap om plan og bygningsloven med tilhørende prosesser
 • Erfaring fra arbeid med GIS og andre digitale verktøy er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og selvstendig
 • Mulighets og løsningsorientert
 • God organisasjons og rolleforståelse
 • Kommuniserer tydelig og er nysgjerrig
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk   

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver for en av Norges mest profesjonelle eiendomsaktører
 • Muligheter for å påvirke by og stedsutvikling og viktigste samfunnsfunksjoner i tidlig fase  
 • Innsikt i viktige samfunnssektorer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid 
 • Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag 
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.
 • Stillingen lønnes fra kr 650.000, til 800.000,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Det må påregnes en del reising

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.                        

Kontaktpersoner

Nina Ødegaard
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 993 51 158

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger